Sotarmästaren Carl-Olof Mattsson står redo vid skorstenen.
Hus och hem

Sotning - en säkerhet för hemmet

De flesta känner nog till att om man har en skorsten behöver man sota, men varför gör man det egentligen och hur ofta bör man se till att få sotat? Tidningen Åland Just Nu har pratat med sotarmästaren Carl-Olof Mattsson om vad som egentligen gäller kring sotningen på Åland.

Om man inte har koll på sin sotning och brandsäkerheten kan det sluta riktigt illa när man eldar i sin kamin.

Carl-Olof Mattsson har varit sotare sedan 1982.

- Det finns många olika anledningar till att man sotar. Avsikten med sotning är förebyggande brandskydd, man sotar för att göra rent både rökkanaler och eldstäder. Med sotningen får man bort sotbeläggning som uppstår när man eldar med olika typer av bränsle och genom att ta bort det säkerställer man att det inte blir någon okontrollerad brand i systemet.

Rådgivning och säkerhet

Utöver det har sotarna även ofta en form av rådgivarroll för de som har skorstenar, eldstäder och kaminer.

- Det handlar mycket om information och kontroll. Vi ser och kontrollerar säkerheten, att det är godkänt avstånd till brännbart material och att det inte finns några sprickor eller frätskador i kanalerna, det handlar om att förebygga tillbud och olyckor. Jag brukar säga att man kan se det som när man besiktar bilen, säger Carl-Olof Mattsson.

- Man kollar allt man slipper åt och informerar fastighetsägaren om hur man eldar rätt och ger goda råd och tips för att det ska vara så säkert som möjligt.

Utöver säkerheten kan sotning även vara till hjälp med både ekonomin och miljövänligheten.

- Så fort det blir sotbeläggningar i värmepannor och kaminer tappar de nyttoeffekt, man måste elda samma mängd bränsle för mindre värme och risken för överhettning ökar avsevärt.

Sotning är ditt ansvar

Tidigare var sotningen på Åland uppdelad efter kommuner och distrikt där det var bestämt vilken sotare man hade. I dag är dock situationen en annan och det är fritt fram för fastighetsägare att välja vilken sotare man vill.

I dag vilar hela ansvaret på fastighetens ägare att se till att man får det sotat och kontrollerat.

Enligt lagen bör sotning ske med maximalt fyra års mellanrum.

- I en fastighet där man är åretrunt-boende och bara har en oljepanna ska det sotas minst vartannat år, säger Carl-Olof Mattsson.
- En braskamin eller kakelugn som eldas med fast bränsle som ved eller pellets ska sotas om det används som en primär värmekälla en gång per år.

För att räknas som en primär värmekälla så ska man elda en kubikmeter ved per år.

Utöver lagen som reglerar maxtider för hur långt det ska gå emellan sotningarna gör även sotarna sina egna bedömningar från fall till fall.

- Det finns äldre grejer som fungerar bra och nya som fungerar dåligt och vice versa. Kommer jag hem till någon och sotar och de har eldat i ett år och gjort det bra och duktigt och grejerna är i gott skick, då kan vi hoppa över ett år och ta det nästa gång om två år. Vi baserar det på senaste periods eldning, men sen är är det fastighetsägarens ansvar att ta kontakt med oss om användandet ändrar.

Glöm inte stugan

När våren närmar sig är det många som åker ut till stugan och börjar elda i sina kaminer i både hus och bastu.

- Man stressar ofta i gång på våren men det är viktigt att vinnlägga sig om att bastuaggregat och skorstenar faktiskt fungerar. Då är det lika bra att faktiskt ringa en sotare och få det sotat samt kolla alla säkerhetsavstånd.

Carl-Olof Mattsson säger att man inte ska dra sig för att ringa en sotare.
- Även om man vet att man väntat för länge så är det ju bättre att sota en gång än ingen alls, då får man ligga på topp en liten stund och ha all den senaste informationen, säger han. 

Just att få den senaste informationen är något som kan vara lätt att missa om man inte har regelbunden kontakt med sin sotare.

- Att elda sin kamin fel är som att köpa en ny bil, ha bråttom hem och stressa hela vägen hem i första växeln när man kunde ha växlat upp till trean. Överhettning tjänar ingenting till.

Lär känna din kamin

För fastighetsägare är det viktigaste, enligt Carl-Olof Mattsson, att faktiskt lära känna sin kamin.

- Det gäller att läsa manualen och ha svaren på frågor som:

  • hur mycket kan jag elda per dygn?
  • hur mycket ved per brasa?
  • hur ska jag elda?

- En normal braskamin har en effekt på sex till sju kilowattimmar, de allra flesta vet inte vad det innebär. Många kör bara in fullt med ved och eldar med fullt drag så glöder allt.

- Ett kilo torr ved med 15 till 18 procents fukthalt har en effekt på 4,36 kilowattimmar. Det betyder att om du har en kamin som har en effekt på sex kilowattimmar så kan du absolut maximalt elda 1,5 kilo ved per timme, men helst 1,3 till 1,4. För att få reda på hur mycket det är gäller det att väga veden några gånger och sedan vet man hur mycket det är.

När Åland Just Nu pratar med Carl-Olof Mattsson har han just proveldat i kaminerna som de har på Värmekällan i Dalbo.

- Vi har analysutrustning för både pannor och kaminer. Jag har gjort ett test på en kamin här på firman. Med två kilo ved så ska det gå ut ungefär 200 till 250 grader i skorstenen, men när jag eldar med 3,5 kilo i stället blir det helt plötsligt 500 grader i skorstenen, då ökar risken för olyckor rejält.

Artikeln publiceras i samarbete med Åland Just Nu
Text: Otto Johansson
Foto: Robert Jansson
Ålandstidningen

Vad säger försäkringen?

Under rubrik 7, säkerhetsföreskrifter, i Ömsens hemförsäkringsavtal nämns underlåtande av att utföra sotning som en orsak att neka eller sänka försäkringsutbetalning vid brand i hemmet.

”Om orsakssamband med skadans uppkomst, belopp eller omfattning och underlåtande att följa säkerhetsföreskrifterna eller myndigheternas bestämmelser konstateras, kan ersättningen nedsättas eller avböjas.” (Punkt 7).

”Eldstäder och skorstenar skall sotas enligt beskaffenhet och bruksändamål samt i enlighet med myndigheternas föreskrifter.” (Punkt 7.1.1).

Fler artiklar inom samma kategori

Fler artiklar inom samma bransch