Visa på kartan Visa kategorier

Bilbesiktningen,se Fordonsmyndigheten*525840

Visa på kartan Visa kategorier

DatainspektionenElverksg. 10 Kvarteret iTiden25550

Mobiltel.04573432081

E-post:inspektion@di.ax

www.di.ax

Placera på karta Visa kategorier

Diskrimineringsombudsman25565

se Ålands Ombudsmannamyndighet

Placera på karta Visa kategorier

Embarsundsfärjstuga51226

Visa på kartan Visa kategorier

FordonsmyndighetenMöckelöv. 58*525840

www.fma.ax

Myndighetschef525844

Sektionsansv. Register525854

Sektionsansv. Besiktning525843

Sektionsansv. Körkort525858

Placera på karta Visa kategorier

Landskapsregeringen*25000

se Ålands landskapsregering

Visa på kartan Visa kategorier

Landskapsåklagarämbetetpå ÅlandStatens ämbetshus Torgg. 16 A0295626908

Telefax0295626911

Visa på kartan Visa kategorier

LemströmskanalLemström33731

Placera på karta Visa kategorier

Ålandsarbetsmarknads- och

studieservicemyndighet*25501

Besöksadress: Nygatan 5

Postadress: Pb 2026, AX-22111 M:hamn

info@ams.ax,www.ams.ax

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsFiskodlingGuttorp*45340

se Ålands landskapsregering, näringsavd.

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandskulturdelegation*25000

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandslagting

Strandgatan, Pb 69, 22101 Mariehamn*25000

Tjänstetid kl 8_16.15 mån-fre

E-post:fornamn.efternamn@lagtinget.ax

www.lagtinget.ax

Lagtingets kansli

Lagtingsdirektör Susanne Eriksson25331

mobiltel.04575230416

Bitr. lagtingsdirektör Carina Strand25472

mobiltel.04573613923

Utskottssekreterare finans- och näringsutskottet25474

Kanslisekreterare Jessica Laaksonen25332

Byråsekreterare Victoria Lindblom25353

Protokollsekreterare Marina Wikstrand-Andersson25333

Informationsassistent Matilda Åkerblom25350

Lagtingsassistent Marina Eriksson25334

Gruppkanslier

Centern25360

Liberalerna25362

Moderat samling25357

Obunden Samling0400594627

Socialdemokraterna25506

Ålands Framtid25366

Åländsk Demokrati0400560056

Lagtingets bibliotek

Bibliotekarie Hans-Erik Ramström(anträffbar 9-14)25354

Lagtingets presidium

Talman Gun-Mari Lindholm25330

Vtm Veronica Thörnroos0405003374

Vtm Viveka Eriksson04575267461

Lagtingsledamöterna:

Aaltonen Carina0405645102

Carlsson Petri0405671291

Ehn Johan0405435392

Eklund Brage0400861769

Eriksson Roger0405942754

Fredlund Fredrik0408129782

Holmberg Igge0405898300

Holmberg John0400289999

Holmberg-Jansson Annette04573134429

Häggblom Bert04575267477

Häggblom Lars04573828380

Jansson Harry04573135296

Johansson Ingrid0407597081

Jonsson Axel04573427222

Karlsson Runar04575221609

Kemetter Sara0505897569

Lindholm Mikael0400783086

Lundberg Britt04575267450

Nordlund Roger04575221605

Pettersson Jörgen04573135640

Silander Tage0400626400

Staffas Mikael0400539510

Sundblom Torsten0405374587

Söderlund Pernilla04575267252

Toivonen Stephan0400560056

Wikström Tony0405873417

Winé Göte0405169639

Ålands delegation i Nordiska Rådet

Delegationssekreterare25474

Byråsekreterare Victoria Lindblom25353

Lagtingets veteranförening r.f.- Sekr. Marina Eriksson25334

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandslandskapsarkivSjälvstyrelsegården25344

www.arkivet.ax

landskapsarkivarie25340

e-post:arkivet@regeringen.ax

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandslandskapsregering

Besöksadress: Självstyrelsegården, Strandgatan 37

Postadress: PB 1060, AX-22111MARIEHAMN*25000

Faktureringsadress: PB 2050, 22111 MARIEHAMN

Telefax19155

www.regeringen.ax

Officiell e-post:registrator@regeringen.ax

Allmän information: info@regeringen.ax

Tjänstetid: kl. 8_16.15 månd_fred.

Personliga e-postadresser:fornamn.efternamn@regeringen.ax

Lantråd och landskapsregeringsledamöter:

Lantråd Katrin Sjögren25370

mobiltel.04575295100

Vicelantråd Camilla Gunell25373

mobiltel.0408270718

Minister Wille Valve25372

mobiltel.0405962929

Minister Mika Nordberg25376

mobiltel.0400661151

Minister Mats Perämaa25374

mobiltel.0400721168

Minister Nina Fellman25379

mobiltel.0408360220

Minister Tony Asumaa25375

mobiltel.0405183214

Ministersekreterare Marina Sundström25371

Regeringskansliet *25000

Förvaltnings-/utvecklingschef25170

Allmänna byrån

Avdelningschef / chef för jämställdhetsfrågor25194

Rättschef25190

Kanslihandläggare jordförvärv, lotteri, insamlingar25173

Kanslihandläggare hembygdsrätt25104

Kanslihandläggare näringsrätt, sekr. f. avd- o. förv/utveckl.chef25171

Integration o. social hållbarhet25556

Personalchef25192

Enhetschef serviceenheten25204

Finansavdelningen *25000

Allmänna byrån

Finanschef25210

Förvaltningsansvarig IT25224

Avdelningsjurist25231

Upphandlingsjurist25206

Upphandlare25201

Budgetplanerare25213

Budget- och finansieringshandläggare25218

Finanscontroller25220

Redovisningsbyrån

Redovisningschef25212

Kassa2520525222

Löneenheten tel.tid 9-1225000

Avtals- och pensionsbyrån*25000

Avtalschef25505

Pensionshandläggare25482

Bitr. pensionshandläggare25480

Näringsavdelningen *25000

Allmänna byrån

Avdelningschef25270

Avdelningssekreterare25271

Finansieringshandläggare25281

Finansieringshandläggare ESF25238

Byråchef25278

Koordinator25329

Handläggare2528225209

Näringslivsutvecklare25292

Fiskeribyrån

Byråchef25285

Fiskerikonsulent25286

Handläggare25279

Fiskeribiolog25297

Finansieringshandläggare25272

Jordbruksbyrån

Byråchef25275

Finansieringshandläggare25276

Handläggare2529425277

Handläggare miljöstöd25295

Programansvarig25287

Programhandläggare25299

Växtskyddsinspektör25293

Lantbruksinspektör25289

Handläggare, avbytare25273

Skogsbruksbyrån

Byråchef25320

mobiltel.0400840732

Skogsbruksingenjör25325

mobiltel.0407051653

Skogsbruksplanerare2532625327

Skogsbruksingenjör, lagövervakning25503

Jaktförvaltare25313

mobiltel.0401475313

Jakthandläggare25328

Ålands fiskodling, Guttorp*45340

Fiskevårdsinspektör04575483851

Social- och miljöavdelningen *25000

Allmänna byrån

Avdelningschef25260

Byråsekreterare2526125451

Jurist25268

Hälso- och sjukvårdsbyrån

Byråchef / Landskapsläkare25263

Specialsakkunnig25265

Miljöbyrån

Byråchef / Miljöjurist25460

Miljöingenjörer2545725454

Naturvårdsintendenter2545825453

Vattenbiologer2545525456

Veterinär25452

Socialvårdsbyrån

Byråchef25280

Specialsakkunniga251462520325240252662524125262

Infrastrukturavdelningen *25000

Avdelningschef25130

Byråchef Allmänna byrån25140

Byråchef Transportbyrån25132

Byråchef Vägnätsbyrån25163

Teknisk samhällsstrateg25187

Bostads-, plan- och byggfrågor25197

El- och energifrågor25196

Elinspektör25188

mobiltel.04573135188

Oljeskydd, koordinator25191

Trafiktillstånd25140

Nämnd för enskilda vägars - sekretariat25133

mobiltel.0407048374

Upphandling frigående färjor25156

mobiltel.0401719980

Upphandling färskvarutransport, linfärjor, flyget och kollektivtrafiken25159

mobiltel.0406895788

Tonnage, teknisk inspektör2513425155

mobiltel.0408489848

Väginvesteringar, trafikregleringar, åtgärder inom vägområde, specialtransporter2515125161

Projektchef2518325147

Trafiksäkerhet, utbildningar25255

mobiltel.04575295005

Kortrutt, farleder25183

Vägunderhåll

Vägjour 0405967625

Ledande vägmästare25153

Vägmästare25152

Möckelö vägstation25169

Brändö vägstation56146

mobiltel.04575295077

Föglö vägstation50200

mobiltel.04575295065

Kumlinge vägstation55401

mobiltel.04575275076

Lemströms kanal33731

Sjötrafik

ms Alfågeln, Hummelv-Torsholma0407682108

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Doppingen, Åva-Jurmo0407082136

Alandia Tug Ab0400784876

ms Ejdern, södra linjen0400229260

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Gudingen, södra linjen0407693687

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Knipan, Hummelv.-Torsholma0400229261

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Prackan0405248493

ms Skarven, Föglölinjen0401733600

Ansgar Ab27070

ms Skiftet, södra linjen0400350265

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Viggen, Åva-Osnäs0400330455

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Odin, Tvärgående linjenJ&L Shipping Ab0404840352

Enklingelinjens färja0400492739

Ansgar Ab27070

Asterholmalinjens färja04573613394

Ansgar Ab27070

Asterholma färjvaktstuga56650

Björkö färjvaktstuga/linfärja04575242854

Embarsund färjvaktstuga/linfärja04573798871

Seglinge färjvaktstuga/linfärja0407685792

Simskäla färjvaktstuga/linfärja04573798869

Ålands Linjefärjetrafik Ab04573425411

16151

Töftö färjvaktstuga/linfärja04573421279

Ängösund färjvaktstuga/linfärja04575295082

J&L Shipping Ab0405324310

Verkstads- och lagerenheten, Möckelö

Lagerförman25168

Verkstadschef04573134330

Verkmästare25167

Lager i Möckelö25393

mobiltel.0400164898

Ålandstrafiken *25600

se Ålandstrafiken

Utbildnings- och kulturavdelningen *25000

Avdelningschef25230

Allmänna byrån

Ekonomisamordnare25411

Jurist25233

Planerare2522925318

Byråsekreterare, kulturarv o. museum25410

Ekonomieassistent, kulturarv o. museum25726

Ålands landskapsarkiv

Landskapsarkivarie25340

Byråsekreterare och arkivarie25344

www.arkivet.ax

e-post:arkivet@regeringen.ax

Utbildningsbyrån

Byråchef25236

Specialkunnig, barnomsorg25254

Specialkunnig, grundskolor25245

Specialkunnig, vuxenutb. o. yrkesutb.25545

Utbildningsplanerare2554125244

Projektledare vägledning25244

Kulturbyrån

www.museum.ax

Landskapsantikvarie/ byråchef25420

Kulturchef25232

Kulturplanerare25512

Filmkommissionär25234

Ålands museum

Museichef25418

Intendent, K:holm o. Bomarsund25730

Intendent, konstmuseum25415

Intendent, kulturhist.museum25441

Intendent, Eckerö P&T hus0401799715

Antikvarie, historia25438

Antikvarie, arkeologiska samlingar25443

Antikvarie, etnologiska samlingar25449

Antikvarie, bildarkiv25414

Konservator25437

Enheten för kulturarvsförvaltning

Enhetschef25448

Antikvarie, arkeologi25423

Överantikvarie, byggnadsarv25729

Antikvarie, marinarkeologi25435

Antikvarie, byggnadsvård25727

Övriga förvaltningsorgan

Arbetsförmedlingen25501

se Ålands arbetsmarknads ochstudieservicemyndighet

Lagberedningen*25000

Byråsekreterare25251

Landskapsalarmcentralen19000

Se Alarmcentralen

Fordonsmyndigheten*525840

se Fordonsmyndigheten

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsmusikinstitutGrindmattesv. 723393

Direkt:

Rektor Björn Blomqvist526942

mobiltel.04575244593

Skolekonom526940

mobiltel.04573446181

Lärarrum526943

Vaktmästare/städare526945

E-mail: ami@ami.ax

www.ami.ax

Dansskolan Fabriksg. 423394

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandspolismyndighetse Polis*527100

Placera på karta Visa kategorier

Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå

Rättshjälp E-post: aland.rh@om.fi0295661800

Ekonomi- och skuldrådgivning (se ovan)

Intressebevakning E-post: aland.ib@om.fi

Tel.tid måndag-torsdag kl. 9-110295661804

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandssjösäkerhetscentrumNeptunigatan 6 (PB75)*24100

Chef24101

Utbildnings- o. säkerhetsansvarig24103

Maskinskötare24105

E-post:info@maritimesafety.ax

Hemsida:www.maritimesafety.ax

Placera på karta Visa kategorier

Ålandsstatistik-och utredningsbyrå

(Ålandsv. 26) Pb 1187, 22111 Mariehamn

Växel*25490

E-post: förnamn.efternamn@asub.ax

www.asub.ax

Direktör25492

mobiltel.04573431080

Statistikchef25497

mobiltel.04573425548

Forskningschef25494

mobiltel.04573434313

Statistiker25495, 25496, 25581, 25582

Bitr.statistiker25491

Utredare25489, 25580

Bitr. utredare25493

Placera på karta Visa kategorier

Ålandskontoreti HelsingforsAnnegatan 22 A 3, 00100 Helsingfors(09)605926

mobiltel.0504637915

E-post: lena.vonknorring@regeringen.ax