Visa på kartan Visa kategorier

Bilbesiktningense Fordonsmyndigheten*525840

Visa på kartan Visa kategorier

DatainspektionenElverksg. 10 Kvarteret iTiden25550

Mobiltel.04573432081

E-post:inspektion@di.ax

www.di.ax

Placera på karta Visa kategorier

Diskrimineringsombudsman25565

se Ålands Ombudsmannamyndighet

Placera på karta Visa kategorier

Embarsundsfärjstuga51226

Visa på kartan Visa kategorier

FordonsmyndighetenMöckelöv. 58*525840

www.fma.ax

Myndighetschef525844

Sektionsansv. Register525854

Sektionsansv. Besiktning525843

Sektionsansv. Körkort525858

Placera på karta Visa kategorier

Landskapsregeringen*25000

se Ålands landskapsregering

Visa på kartan Visa kategorier

Landskapsåklagarämbetetpå ÅlandStatens ämbetshus Torgg. 16 A0295626908

Telefax0295626911

Visa på kartan Visa kategorier

LemströmskanalLemström33731

Placera på karta Visa kategorier

Ålandsarbetsmarknads- och

studieservicemyndighet*25501

Besöksadress: Nygatan 5

Postadress: Pb 2026, AX-22111 M:hamn

info@ams.ax,www.ams.ax

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsFiskodlingGuttorp*45340

se Ålands landskapsregering, näringsavd.

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandskulturdelegation*25000

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandslagting

Strandgatan, Pb 69, 22101 MariehamnH25000

Tjänstetid kl 8_16.15 mån-fre

E-post:fornamn.efternamn@lagtinget.ax

www.lagtinget.ax

Lagtingets kansli

Lagtingsdirektör Susanne Eriksson25331

mobiltel.04575230416

Bitr. lagtingsdirektör Carina Strand25472

mobiltel.04573613923

Utskottssekreterare finans- och näringsutskottet25474

Kanslisekreterare Jessica Laaksonen25332

Byråsekreterare Victoria Lindblom25353

Protokollsekreterare Marina Wikstrand-Andersson25333

Informationsassistent Malin Nordlund25350

Lagtingsassistent Marina Eriksson25334

Gruppkanslier

Centern25360

Hållbart Initiativ04573457830

Liberalerna25362

Moderat Samling25357

Obunden Samling0400594627

Socialdemokraterna25506

Ålands Framtid25366

Åländsk Demokrati0400560056

Lagtingets bibliotek

Bibliotekarie Hans-Erik Ramström25354

Lagtingets presidium

Talman25330

Ledamöter:

Lagtingsledamöternas kontaktuppgifter finns på www.lagtinget.ax

Ålands delegation i Nordiska Rådet

Delegationssekreterare25474

Byråsekreterare Victoria Lindblom25353

Lagtingets veteranförening r.f.- Sekr. Marina Eriksson25334

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandslandskapsarkivSjälvstyrelsegården25344

www.arkivet.ax

landskapsarkivarie25340

e-post:arkivet@regeringen.ax

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandslandskapsregering

Besöksadress: Självstyrelsegården, Strandgatan 37

Postadress: PB 1060, AX-22111MARIEHAMN*25000

Faktureringsadress: PB 2050, 22111 MARIEHAMN

Telefax19155

www.regeringen.ax

Officiell e-post:registrator@regeringen.ax

Allmän information: info@regeringen.ax

Tjänstetid: kl. 8_16.15 månd_fred.

Personliga e-postadresser:fornamn.efternamn@regeringen.ax

Lantråd och landskapsregeringsledamöter:

Lantråd Veronica Thörnroos25370

mobiltel.0405003374

Vicelantråd Harry Jansson25379

mobiltel.04573135296

Minister Torbjörn Eliasson25374

mobiltel.0400529435

Minister Annette Holmberg-Jansson25372

mobiltel.04573134429

Minister Annika Hambrudd25375

mobiltel.04573431786

Minister Fredrik Karlström25373

mobiltel.0400721274

Minister Alfons Röblom25382

mobiltel.0407693636

Minister Christian Wikström25376

mobiltel.04573453949

Ministersekreterare Marina Sundström25371

Regeringskansliet *25000

Förvaltningschef25170

Allmänna byrån

Chef för jämställdhetsfrågor25194

Rättschef25190

Kanslihandläggare jordförvärv, lotteri, insamlingar25173

Kanslihandläggare hembygdsrätt25104

Kanslihandläggare näringsrätt,sekr. för avd. o. förvaltningschef25171

Integration o. social hållbarhet25556

Personalchef25192

Enhetschef serviceenheten25204

Finansavdelningen *25000

Allmänna byrån

Finanschef25210

Förvaltningsansvarig IT25224

Avdelningsjurist25231

Upphandlingsjurist25206

Upphandlare25201

Budgetplanerare25213

Budget- och finansieringshandläggare25218

Finanscontroller25220

Redovisningsbyrån

Redovisningschef25212

Kassa2520525222

Löneenheten tel.tid 9-1225000

Avtals- och pensionsbyrån*25000

Avtalschef25505

Pensionshandläggare25482

Bitr. pensionshandläggare25480

Näringsavdelningen *25000

Allmänna byrån

Avdelningschef25270

Avdelningssekreterare25271

Finansieringshandläggare25281

Finansieringshandläggare ESF25238

Byråchef25278

Koordinator25329

Handläggare2528225209

Näringslivsutvecklare25292

Fiskeribyrån

Byråchef25285

Fiskerikonsulent25286

Handläggare25279

Fiskeribiolog25297

Finansieringshandläggare25272

Inspektör25296

Jordbruksbyrån

Byråchef25275

Finansieringshandläggare25276

Handläggare2529425277

Handläggare miljöstöd25295

Programansvarig25287

Programhandläggare25299

Växtskyddsinspektör25293

Lantbruksinspektör25289

Handläggare, avbytare25273

Skogsbruksbyrån

Byråchef25320

mobiltel.0400840732

Skogsbruksingenjör25325

mobiltel.0407051653

Skogsbruksplanerare2532625327

Skogsbruksingenjör, lagövervakning25503

Jaktförvaltare25313

mobiltel.0401475313

Jakthandläggare25328

Ålands fiskodling, Guttorp*45340

Fiskevårdsinspektör04573500643

Social- och miljöavdelningen *25000

Allmänna byrån

Avdelningschef25260

Byråsekreterare2526125451

Hälso- och sjukvårdsbyrån

Byråchef25000

Landskapsläkare25263

Specialsakkunnig25265

Jurist25347

Miljöbyrån

Byråchef / Miljöjurist25460

Miljöingenjörer254572545425162

Naturvårdsintendenter2545825453

Vattenbiologer2545525456

Veterinär25452

Socialvårdsbyrån

Byråchef25280

Specialsakkunniga251462520325240252662524125262

Jurist25268

Infrastrukturavdelningen *25000

Avdelningschef25130

Byråchef Allmänna byrån25140

Byråchef Transportbyrån25132

Byråchef Vägnätsbyrån25163

Teknisk samhällsstrateg25187

Bostads-, plan- och byggfrågor25197

Avdelningsjurist25400

El- och energifrågor25196

Elinspektör25188

mobiltel.04573135188

Oljeskydd, koordinator25191

Trafiktillstånd25140

Nämnd för enskilda vägars - sekretariat25400

Upphandling frigående färjor25156

mobiltel.0401719980

Upphandling livsmedelstransport, linfärjor, flyget och kollektivtrafiken25159

mobiltel.0406895789

Tonnage, teknisk inspektör2513425155

mobiltel.0408489848

Väginvesteringar, trafikregleringar, åtgärder inom vägområde, specialtransporter2515125161

Trafiksäkerhet, utbildningar25255

mobiltel.04575295005

Infrastrukturinvesteringar, grunda farleder25183

Vägunderhåll

Vägjour 0405967625

Ledande vägmästare25153

Vägmästare25152

Möckelö vägstation25169

Brändö vägstation56146

mobiltel.04575295077

Föglö vägstation50200

mobiltel.04575295065

Kumlinge vägstation55401

mobiltel.04575275076

Lemströms kanal33731

Sjötrafik

ms Alfågeln, Hummelv-Torsholma0407682108

Ansgar Ab0407365858

ms Doppingen, Åva-Jurmo0407082136

Alandia Tug Ab0400784876

ms Ejdern, Brändö-Kumlinge0400229260

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Gudingen, södra linjen0407693687

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Knipan, Reservfartyg0400229261

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Prackan0405248493

ms Skarven, Föglölinjen0401733600

Ansgar Ab27070

ms Skiftet, södra linjen0400350265

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Viggen, Åva-Osnäs0400330455

Nordic Jetline Finland0504544543

ms Odin, Tvärgående linjenJ&L Shipping Ab0404840352

Enklingelinjens färja0400492739

Ansgar Ab27070

Björkö färjvaktstuga/linfärja04575242854

Embarsund färjvaktstuga/linfärja04573798871

Seglinge färjvaktstuga/linfärja0407685792

Simskäla färjvaktstuga/linfärja04573798869

Ålands Linfärjetrafik Ab04573425411

Töftö färjvaktstuga/linfärja04573421279

Ängösund färjvaktstuga/linfärja04575295082

J&L Shipping Ab0405324310

Verkstads- och lagerenheten, Möckelö

Lagerförman25168

Verkstadschef25166

Verkmästare25167

Lager i Möckelö25393

mobiltel.0400164898

Ålandstrafiken H25600

se Ålandstrafiken

Utbildnings- och kulturavdelningen *25000

Avdelningschef25230

Allmänna byrån

Ekonomisamordnare25411

Jurist25233

Planerare2522925318

Byråsekreterare, kulturarv o. museum25410

Ekonomiassistent, kulturarv o. museum25726

Ålands landskapsarkiv

Landskapsarkivarie25340

Byråsekreterare25344

Arkivarie25345

www.arkivet.ax

e-post:arkivet@regeringen.ax

Utbildningsbyrån

Byråchef25236

Specialkunnig, barnomsorg25254

Specialkunnig, grundskolor25239

Specialkunnig, vuxenutb. o. yrkesutb.25545

Utbildningsplanerare2554125244

Visa vägen karriärvägledning2544625450

Kulturbyrån

Landskapsantikvarie/ byråchef25420

Kulturchef25232

Kulturplanerare25512

Filmkommissionär25234

Kulturmiljöenheten

Enhetschef25448

Antikvarie, arkelogi25423

Överantikvarie, byggnadsarv25729

Antikvarie, marinarkeologi25435

Antikvarie, byggnadsvård25727

Ålands museum

www.museum.ax

Museichef25418

Intendent, K:holm o. Bomarsund25730

Intendent, konstmuseum25415

Intendent, kulturhist.museum25441

Intendent, Eckerö P&T hus25412

Antikvarie, arkeologiska samlingar25443

Antikvarie, etnologiska samlingar25449

Antikvarie, bildarkiv25414

Konservator25437

Övriga förvaltningsorgan

Arbetsförmedlingen25501

se Ålands arbetsmarknads ochstudieservicemyndighet

Lagberedningen*25000

Byråsekreterare25251

Landskapsalarmcentralen19000

Se Alarmcentralen

Fordonsmyndigheten*525840

se Fordonsmyndigheten

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsmusikinstitutGrindmattesv. 723393

Direkt:

Rektor Björn Blomqvist526942

mobiltel.04575244593

Skolekonom526940

mobiltel.04573446181

Lärarrum526943

Vaktmästare/städare526945

E-mail: ami@ami.ax

www.ami.ax

Dansskolan Fabriksg. 423394

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandspolismyndighetse Polis*527100

Placera på karta Visa kategorier

Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå

Rättshjälp E-post: aland.rh@om.fi0295661800

Ekonomi- och skuldrådgivning (se ovan)

Intressebevakning E-post: aland.ib@om.fi

Tel.tid måndag-torsdag kl. 9-110295661804

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandssjösäkerhetscentrumNeptunigatan 6 (PB75)*24100

Chef24101

Utbildnings- o. säkerhetsansvarig24103

Maskinskötare24105

E-post:info@maritimesafety.ax

Hemsida:www.maritimesafety.ax

Placera på karta Visa kategorier

Ålandsstatistik-och utredningsbyrå

(Ålandsv. 26) Pb 1187, 22111 Mariehamn

Växel*25490

E-post: förnamn.efternamn@asub.ax

www.asub.ax

Direktör25492

mobiltel.04573431080

Statistikchef25497

mobiltel.04573425548

Forskningschef25494

mobiltel.04573434313

Statistiker25495, 25493, 25581, 25582

Bitr.statistiker25491

Utredare25489, 25580

Bitr. utredare25496

Placera på karta Visa kategorier

Ålandskontoreti HelsingforsAnneg. 22 A 3, 00100 Helsingfors0504637915

E-post: lena.vonknorring@regeringen.ax