Ditt sökresultat

Ålands landskapsregering
Besöksadress: Självstyrelsegården, Strandgatan 37
Postadress:PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN *25000
Faktureringsadress: PB 2050, 22111 MARIEHAMN
Telefax 19155
www.regeringen.ax
Officiell e-post:
Tjänstetid: kl. 8_16.15 mån_fre
Personliga e-postadresser: fornamn.efternamn@regeringen.ax
Lantråd och landskapsregeringsledamöter:
Lantråd Katrin Sjögren 25370
mobiltel. 04575295100
Vicelantråd Annika Hambrudd 25375
mobiltel. 04573431786
Minister Arsim Zekaj 25372
mobiltel. 0401524455
Minister Camilla Gunell 25376
mobiltel. 0408270718
Minister Ingrid Zetterman 25379
mobiltel. 0407597081
Minister Jesper Josefsson 25373
mobiltel. 0401955045
Minister Mats Perämaa 25375
mobiltel. 0400721168
Ministersekreterare 25371
Regeringskansliet*25000
Förvaltningschef 25170
Allmänna byrån
Rättschef 25190
Kanslihandläggare jordförvärv, lotteri, insamlingar 25173
Kanslihandläggare hembygdsrätt 25104
Kanslihandläggare näringsrätt, sekr. för förvaltningschef25171
Integration o. social hållbarhet 25556
Jämställdhet 25194
Personalchef 25192
Finansavdelningen*25000
Avdelningschef 25218
Allmänna byrån
Byråchef 25306
Avdelningsjurist 25206
Jurist 25314
Upphandlingsjurist 25207
Upphandlare 25201
Specialsakkunnig upphandling 25284
Finanscontroller 25225
Budget- och finansieringsbyrån
Finanschef 25210
Budgetplanerare 2521325590
Specialsakkunnig 25137
Utredare 25481
Finanscontroller 25220
Redovisningsbyrån*25000
Redovisningschef 25212
Leverantörsreskontra 2520525222
Avtals- och pensionsbyrån*25000
Avtalschef 25505
Pensionshandläggare 25482
Bitr. pensionshandläggare 25480
Näringsavdelningen*25000
Allmänna byrån
Avdelningschef 25270
Avdelningssekreterare 25271
Finansieringshandläggare 25281
Finansieringshandläggare ESF 25238
Byråchef 25278
Koordinator 25329
Handläggare 2528225209
Attraktionskraftsstrateg 25292
Fiskeribyrån
Byråchef 25285
Sakkunnig inom fiskeri 25286
Finansieringshandläggare 25279
Fiskeribiolog 25297
Handläggare 25298
Inspektör 25296
Jordbruksbyrån
Byråchef 25275
Finansieringshandläggare 25276
Handläggare 2529425277
Handläggare miljöstöd 25295
Programansvarig 25287
Programhandläggare 25299
Växtskyddsinspektör 25293
Lantbruksinspektör 25289
Handläggare, avbytare 25273
Skogsbruksbyrån
Byråchef 25320
Skogsbruksingenjör, stöd 25325
mobiltel. 04573550040
Skogsbruksingenjör, skogsdata 2532625184
Skogsbruksingenjör, lagövervakning 25503
Jaktförvaltare 25313
mobiltel. 0401475313
Jakthandläggare 25328
Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp*45340
Fiskevårdsinspektör 04573500643
Social- och miljöavdelningen *25000
Allmänna byrån
Avdelningschef 25260
Byråsekreterare 252612545125558
Hälso- och sjukvårdsbyrån
Byråchef 25264
Landskapsläkare 25263
Specialsakkunniga 2524125265
Jurist 25351
Miljöbyrån
Byråchef 25309
Miljöingenjörer 2545425283
Naturvårdsintendenter 2545825551
Vattenbiologer 2545525456
Veterinärer 2546125452
Jurist 25457
Socialvårdsbyrån
Byråchef 25280
Jurist 25268
Infrastrukturavdelningen*25000
Avdelningschef 25163
Biträdande avdelningschef 25132
Byråchef Allmänna byrån 25140
Byråchef Transportbyrån 25141
Byråchef Vägnätsbyrån 25161
Senior samhällsbyggnadsingenjör 25130
Teknisk samhällsstrateg 25187
Bostads-, plan- och byggfrågor 25147
Avdelningsjurist 25162
El- och energifrågor 25196
Elinspektör 25188
mobiltel. 04573135188
Trafiktillstånd 2555925140
Nämnd för enskilda vägars - sekretariat 25140
Upphandling frigående färjor 25156
Upphandling livsmedelstransporter, linfärjor, flyg och kollektivtrafiken 25159
Tonnage, teknisk inspektör 2513425155
mobiltel. 0408489848
Väginvesteringar, trafikregleringar, åtgärder inom vägområde, specialtransporter 25327
Trafiksäkerhet 25255
mobiltel. 04575295005
Infrastrukturinvesteringar, grunda farleder 25145
Vägunderhåll
Vägjour0405967625
Ledande vägmästare 25153
Vägmästare 25152
Möckelö vägstation 25169
Brändö vägstation 56146
mobiltel. 04575295077
Föglö vägstation 50200
mobiltel. 04575295065
Kumlinge vägstation 55401
mobiltel. 04575275076
Lemströms kanal 33731
Linfärjetrafik
Björkö färjstuga/linfärja 04575242854
Embarsund färjstuga/linfärja 04573798871
Seglinge färjstuga/linfärja 0407685792
Simskäla färjstuga/linfärja 04573798869
Töftö färjstuga/linfärja 04573421279
Ängösund färjstuga/linfärja 04575295082
Verkstads- och lagerenheten, Möckelö
Lagret 2516825393
Verkmästare 25167
Verkstadschef 25166
Ålandstrafiken25600
se Ålandstrafiken
Utbildnings- och kulturavdelningen *25000
Avdelningschef 25230
Allmänna byrån
Avdelningscontroller 25411
Jurist 25233
Planerare 25318
Avdelningshandläggare 25229
Ekonomiassistent, kulturarv o. museum 25726
Ålands landskapsarkiv
Landskapsarkivarie 25340
Arkivsekreterare 25344
Arkivarie 25345
www.arkivet.ax
e-post:
Utbildningsbyrån
Byråchef 25236
Specialsakkunnig, barnomsorg 25347
Specialsakkunnig, grundskolor 2523925245
Specialsakkunnig, vuxenutb. o. yrkesutb. 25545
Utbildningsplanerare 2554125244
Kulturbyrån
Byråchef/ Landskapsantikvarie 25420
Specialsakkunnig i kulturförvaltning 25232
Kulturplanerare 25512
Filmkommissionär 25234
Specialsakkunnig i kulturmiljö 25727
Kulturmiljöenheten
Antikvarie, arkeologi 25423
Antikvarie, arkeologi 25440
Antikvarie, marinarkeologi 25435
Ålands museum
www.museum.ax
Museichef 25418
Byråsekreterare 25410
Enhetschef Kulturarvsenheten 25438
Överintendent, konstmuseum 25415
Överintendent, kulturhist.museum 25441
Intendent, Eckerö P&T hus 25412
Intendent, K:holm o. Bomarsund 25730
Antikvarie, arkeologiska samlingar 25443
Antikvarie, bildarkiv 25414
Antikvarie, byggnadsvård 25436
Antikvarie, etnologiska samlingar 25449
Konservator 25437
Övriga förvaltningsorgan
Arbetsförmedlingen25501
se Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet
Lagberedningen*25000
Byråsekreterare 25251
Landskapsalarmcentralen19000
Se Alarmcentralen
Fordonsmyndigheten*525840
se Fordonsmyndigheten