Ditt sökresultat

Ålands lagting
Strandgatan 37, Pb 69, 22101 M:hamn*25000
E-post:
Lagtingets och ledamöternas kontaktuppgifter finns på www.lagtinget.ax
Lagtingets kansli
Lagtingsdirektör 25331
Bitr. lagtingsdirektör 25472
Utskottssekreterare 25474
Kanslisekreterare Jessica Laaksonen 25332
Byråsekreterare Victoria Lindblom 25353
Protokollsekreterare Marina Wikstrand-Andersson25333
Lagtingsassistent Marina Eriksson 25334
Gruppkanslier
Liberalerna 25362
Centern 25360
Obunden Samling 0400594627
Socialdemokraterna 25506
Moderat Samling 25357
Hållbart Initiativ 25361
Lagtingets bibliotek
Bibliotekarie 25354