Visa på kartan Visa kategorier

Mariehamnsstad

Växel må-fre 8-16.15*5310

E-post: info@mariehamn.ax

Hemsida:www.mariehamn.ax

Fax531213

Jour (utom kanslitid) el, VA, mark531599

Barnomsorgen

Skarpansv. 30

Må-fre 9-15, lunchstängt11.30-12.30

Barnomsorgschef531763

Barnomsorgsplatser531755

Hemvårdsstöd531761

Avgift för barnomsorgsplats531761531762

Specialbarnomsorgen531756531758

Psykolog531335531757

Daghem

BlåbäretSkolstigen 10531286

Blåklockan Ö.Skolg. 4531771

BlåkråkanSkolstigen 10531291

FlaggskeppetStorag. 12531292

MästerkattenMästargr. 20531775

NeptunusNeptunig. 23531426

NyängenAlgotsgr. 2531672

SkutanSegelmakarg. 7531754

StorstuganSkepparg. 11531290

TummelisaSkillnadsg. 21531776

Vinkelboda Svedgr. 2531280

WäktarsSkillnadsg. 24531298

Ängsbacken Hindersbölev. 3531691

Barnskydd och ungdomsvård se Socialkansliet

Beroendemottagning se Socialkansliet

Biblioteket Strandg. 29

www.bibliotek.ax

Information531411

Boendeenheter se Äldreomsorg

Bostadsförmedling se Marstad FAB

Bowlinghallen, bokningar 531430

Byggnadsinspektionen Torgg. 17

Må-fre 9-15

Byggnadsinspektör531240

mobiltel.04575292900

Granskningsingenjör531241

Bitr.byggnadsinspektör531243

mobiltel.04575392030

Elverket se Mariehamns Elnät Ab*5310

Fastighetsavdelningen Elverksg. 1

Fastighetschef531520

mobiltel.04573613377

Fastighetsdisponent531523

Projektingenjör531522

mobiltel.04575221792

Finanskansliet Torgg. 17

Finanschef531220

Redovisningsekonom531223

Upphandlingsledare531237

Fritidshem

Kråkan Övernäs skola V.Skolg. 4531299

Tärnan V.Ytternäsv.531300

Ugglan Lärarv. L738531301

Fältarna Styrmansg. 2 A, vån 2

Fältarbetare531452

mobiltel.0400780237

Hamnen se Mariehamns Hamn Ab*5310

Hemtjänsten se Äldreomsorg

Idrottsanläggningar

Enhetsledare (bokningar)531440

mobiltel.04575957775

Arbetsledare (bokningar)531441

Anläggningsskötare(alla dagar)531442

Anläggningsskötare (bokningar)531446

Bitr.arbetsledare531443

Baltichallen531445

Tennisbanor Idrottsparken14337

Tennisbanor vid Bollhalla23337

Idrottsgården Neptunig. 23 531430

Infrastruktursektorn Elverksg. 1

Kanslitid 7.45-16

Arbetsledning må-to 7-16, fre 7-14

Vatten- och avloppsfakturering,

flyttningsanmälan (tel.tid 9-11)531512

eller www.mariehamn.ax

Kansliets administrativa chef531510

Infrastrukturdirektör531500

Jour el, VA, mark (utom kanslitid)531599

Kostservicechef 531276

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsdirektör531404

Fritidschef531435

Kulturkommunikatör531400

Kulturledare531388

Lokalservicechef 531229

Mariebad Österleden 68

Kassa / Reception531650

Enhetsledare531651

MEDIS se under MEDIS531620

Parkeringsbiträde 531575

Personalkansliet Torgg.17

Personalchef531228

Löner531238

Pommern Museifartyget 19930

Räddningsverket Elverksg. 8

Tjänstgörande förman531485

mobiltel.04573135485

Räddningschef531481

mobiltel.04573135481

Brandmästare(operativt)531482

mobiltel.04573135482

Brandmästare (förebyggande)531483

mobiltel.04573135483

Ledande ambulanssjukskötare531486

mobiltel.04573135486

Brandmästare (utbildning)531488

mobiltel.04573135488

Utbildningssamordnare531489

mobiltel.04573135489

Brandförman(förebyggande)531490

mobiltel.04573135490

Personal531492

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef531530

Lagret Elverksg. 1531583

Lotsbroverket Havsg. 37

Driftsingenjör531591

El- och automationstekniker531595

Driftsmaskinist531593

Jour (utom kanslitid)531599

mobiltel.04575300830

Markenheten Elverksg. 1

Projektchef531560

Arbetschef531572

Arbetsledning531563

Stadsträdgårdsmästare/ badplatser531562

Parkeringsbiträde531575

Lilla Holmen / djurskötare531567

Jour (utom kanslitid)531599

Mätningsenheten Elverksg. 1

Stadsgeodet531540

Lediga tomter, information531547

Kartläggare531543

Vatten- och avlopp Elverksg. 1

Fakturering (tel.tid 9-11)531512

VVS-tekniker531537

Arbetsledare531534

Verkstad Elverksg. 1

Arbetsledare531580

Verkstad531582

Skola / Utbildning

Bildningsdirektör531660

Kanslist531333

Skolkurator531334

mobiltel.0407428534

Skolkurator531358

mobiltel.04575392079

Skolpsykolog531757

mobiltel.0408449057

Skolpsykolog531335

mobiltel.04575292982

Strandnäs skola Nabbv. 12

Rektor531340

mobiltel.04575958596

Vicerektor531350

mobiltel.04575292912

Kansli, Södra/ Norra531341

Lärarrum, Norra åk 1-5531351

Lärarrum, Södra åk 6-9531342

Skolhälsovårdare, Södra/ Norra531344

Elevhandledare531343

Speciallärare, Norra531339

Skolbibliotek, Södra/ Norra531417

Skolkök, Södra531346

Skolkök, Norra531356

Vaktmästare, Södra/ Norra531347

mobiltel.04575292913

Ytternäs skola V.Ytternäs

Rektor531360

Kansli531366

Lärarrum531361

Speciallärare531367

Skolhälsovårdare531362

Skolkök531363

Skolbibliotek531368

Vaktmästare531415

Övernäs skola Neptunig. 23

Rektor531370

Biträdande rektor531380

Kansli531371

Lärarrum, åk 1-3531386

Lärarrum, åk 4-6531381

Lärarrum, åk 7-9531372

Elevhandledare531374

Skolbibliotek531391

Skolhälsovårdare531375

Skolkök531383

Vaktmästare531377

mobiltel.04575958137

Skyddshem se Tallbacken

Socialkansliet

Skarpansv. 30, Pb 207

Reception / Tidsbeställning531710

Telefontid till socialarbetare kl. 9-10

Socialarbetare utkomststöd531714531705

Socialarbetare handikappservice531718531738

Barnatillsyningsman531715

Socialdirektör531701

Socialservicechef531719

Barnskydd*5310

ledande socialarbetare531764

familjearbetare531768

BeroendemottagningStyrmansg. 2 A, vån 2

telefontid kl. 8-9, 13-14531720

Sotare

Sotarmästare0400529252

Sotare045734343650408295141

Stadsarkitektkansliet Torgg. 17

Stadsarkitekt531460

Planarkitekt531461

Stadshuset Torgg. 17, Pb 5

Vaktmästare531207

Stadskansliet Torgg. 17

Stadsdirektör*5310

Kanslichef531201

Registrator531204

Information och näringslivskontakter531210

Tallbacken Matrosg. 3

Föreståndare / Personal531305

mobiltel.04575292910

Boende / Köket531306

Trobergshemmet se Äldreomsorg

Ungdomsgårdar

Ledande ungdomsledare531450

mobiltel.04575243656

Stallet ungdomsledare531451

Uncan ungdomsledare531454

Äldreomsorgen

Äldreomsorgschef531736

Ansökan äldreomsorg, närst.vård531737

Koordinator531748

Fakturering531739

Odalgården, Odalv. 10

Föreståndare531267

Lindängen531263

omvårdnadsledare531735

Silverängen531266

omvårdnadsledare531735

Solgläntan531268

omvårdnadsledare531734

Köket531269

Vaktmästare04575300601

Trobergshemmet Norrag. 11

Föreståndare531310

Vaktmästare531312

Köket531314

Hemrehab531765531767531769

Bogskär531316

Klippan (dagverksamhet)531329

Ledskär (ESB)531326

Lindhamn (ESB)531327

Lågskär531317

Marhällan531313

Märket531320

Nyhamn (ESB)531308

Rödhamn (ESB)531309

Sälskär531322

Hemtjänsten

Hemtjänstledare531745

Hemtjänstledare531746

Hemtjänst kansli531744

Vaktmästare04575300601

Visa på kartan Visa kategorier

Saltvikskommun

www.saltvik.ax

Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby*48900

E-post:info@saltvik.ax

Fax489011

Kommunkansliet

Kommundirektör489020

mobiltel.04575244049

Ekonomichef489021

Ekonom489024

Kanslisekreterare489017

Personalsekreterare489031

Byråsekreterare489022

Byråsekreterare489032

Receptionist489023

Grundskolor

Bildningschef489018

mobiltel.04573798947

Rangsby skola43600

Skolledare0407098362

Lärarrum43683

Kök43684

Ödkarby skola48910

Skolledare489140

mobiltel.04573424608

Lärarrum489110

Kök489130

Saltviks bibliotek,Rangsby48534

Idrotts- och ungdomsledare489113

mobiltel.04575300729

Daghem

Prästkragen daghem,Kvarnbo

Avdelning Fjärilen43650

Avdelning Tusenfotingen43569

Avdelning Humlan48355

Avdelning Sländan04573451041

Kök43416

Skogsgläntan daghem,Kroklund48490

mobiltel.04573427490

Fritidshem

Rangsby04573135384

Ödkarby04573446174

Socialkansliet

Socialsekreterare489030

mobiltel.0405263847

Socialarbetare489033

Familjearbetare04573439347

Familjearbetare04573451538

Sunnanberg vårdhem*43160

Äldreomsorgschef431660

mobiltel.04573613431

Kansliet stora sidan431620

Stora sidan04573650001

Stora sidan natt04573650003

Kansliet lilla sidan431650

Lilla sidan04573650006

Lilla sidan natt04573650008

Sjukskötare431621

Sysselsättningsterapeut04573650011

Köket431630

Fax431628

Hemvården

Ansvarig hemvårdare431640

mobiltel.04573434184

Hemvården, västra04575221631

Hemvården, östra04573421115

Byggnads- och miljöinspektionen489016

mobiltel.04575483899

Tekniska avdelningen

Kommuningenjör489040

mobiltel.04573135196

Byråsekreterare489022

Förman/fastighetsskötare04575221626

Fastighetsskötare04573453810

Fastighetsskötare04573439821

Depå i Strömma48680

Brand- o räddningsverksamhet

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Brandinspektör329175

mobiltel0408281640

Fax329112

Sotare P-O Mattsson0400529251

Brandstation ÖSFBK43699

Brandstation VSFBK48385

Lantbrukskansliet

Lantbrukssekreterare431540

Lantbrukskanslist431541

Visa på kartan Visa kategorier

Vårdökommun

info@vardo.ax/www.vardo.ax

Kommundirektör Andreas Johansson47990

Kommunkansli47900

Byggnadskansli, må-on kl. 9-1547920

Socialsekreterare, telefontid 9-1147930

Daghemmet Solbacken47940

Strömsgården47950

äldreomsorgsledare, vard. 08.30-09.3047955

Skolan, föreståndare47960

Biblioteket ti,to 14.00-16.30 & 18.00-20.0047970

Centralkök47980

Fastighetsskötare0405946705