Ditt sökresultat

Saltviks kommun
www.saltvik.ax
Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby *48900
E-post:
Kommunkansliet
Kommundirektör 489020
mobiltel. 04575244049
Ekonomichef 489021
Ekonom 489024
Kanslisekreterare 489017
Personalsekreterare 489031
Byråsekreterare, bygg/ tekniska 489022
Byråsekreterare 489032
Receptionist 489023
Utbildningsförvaltningen
Utbildningschef 489018
mobiltel. 04573798947
Grundskolorna
Rangsby skola
Skolföreståndare 489071
mobiltel. 0407098362
Lärarrum 489072
Fritidshemsledare 04573135384
Kök 489074
Ödkarby skola
Skolföreståndare 489140
mobiltel. 04573749766
Lärarrum 489110
Fritidshemsledare 04573446174
Kök 489130
Saltviks bibliotek,Rangsby 489090
Idrotts- och ungdomsledare04577300729
Daghem
Prästkragen daghem,Kvarnbo
Avdelning Tusenfotingen 489051
Avdelning Fjärilen 489052
Avdelning Humlan 489053
Föreståndare 489054
Kök 489055
Skogsgläntan daghem,Kroklund
Avdelning Igelkotten 489061
Avdelning Myran 489062
Avdelning Ugglan 489063
Föreståndare 489064
Äldreomsorgsförvaltningen
Äldreomsorgschef 431660
mobiltel. 04573613431
Sunnanberg vårdhem*43160
Omvårdnadsledare demens 431641
mobiltel. 04573446420
Omvårdnadsledare stora sidan 431621
mobiltel. 04573650004
Kansliet stora sidan 431620
Stora sidan 04573650001
Stora sidan 04573650002
Stora sidan natt 04573650003
Kansliet lilla sidan 431650
Lilla sidan 04573650006
Lilla sidan 04573650007
Lilla sidan natt 04573650008
Sysselsättningsterapeut 04573650011
Kök 431630
Hemvården
Ansvarig hemvårdare 431640
mobiltel. 04573434184
Hemvården, västra 04575221631
Hemvården, östra 04573421115
Hemvården 04573650005
Byggnads- och miljöinspektionen
Byggnads- och miljöinspektör 489016
Tekniska avdelningen
Kommuningenjör 489040
mobiltel. 04573456397
Byråsekreterare 489022
Förman/fastighetsskötare 04575221626
Fastighetsskötare 04573453810
Fastighetsskötare 04573439821
Brand- o räddningsverksamhet
Räddningschef 329132
mobiltel. 04575221630
Brandinspektör 329175
mobiltel 0408281640
Sotare P-O Mattsson 0400529251
Brandstation ÖSFBK 43699
Brandstation VSFBK 48385
Lantbrukskansliet
Lantbrukssekreterare 431540
Saltviks returdepå Ödkarby 48157
mobiltel. 04573451057