Ditt sökresultat

Mariehamns stad
Växelmå-fre 8-16.15 *5310
Hemsida: www.mariehamn.ax
Fax 531213
Jour (kväll, natt, helg) Infra531599
Barnomsorg se Skola/Barnomsorg
Biblioteket Strandg. 29
www.bibliotek.ax
Information 531411
Bowlinghallen, bokningar531430
ByggnadsinspektionenElverksg. 1
Telefontid 9-11
Administratör 531242
Byggnadsinspektör 531243
Ekonomi se Stadsledningen
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef 531520
Fastighetsdisponent 531523
Fritidshem se Skola/Barnomsorg
Hemservicese Äldreomsorgen
Idrottsanläggningar
Enhetsledare (bokningar) 531440
Arbetsledare (bokningar) 531443
Anläggningsskötare (alla dagar) 531442
Baltichallen 531445
Idrottsgården Neptunig. 23531430
Integrationssamordnare531217
Kostservicechef531229
Kultur och fritid
Kultur- och fritidschef 531404
Biträdande kultur- och fritidschef531435
Kulturproducent 531400
Kulturledare 531388
Lokalservice531234
MariebadÖsterleden 68
Kassa / Reception 531650
Enhetsledare 531431
MEDISse under MEDIS
Mätningsenheten Elverksg. 1
Lediga tomter, information 531547
Parkeringsbiträde531575
Personalkansliet se Stadsledningen HR
Planläggningsenheten Elverksg. 1
Stadsarkitekt 531460
Räddningsverket Elverksg. 8
Tjänstgörande Brandförman 531485
Brandmästare (operativt) 531482
Brandmästare (utbildning) 531488
Ledande ambulanssjukskötare 531486
Samhällstekniska avdelningen
Samhällsteknisk chef 531560
LotsbroverketHavsg. 37
Driftchef 531591
Jour (kväll, natt, helg) 531599
MarkenhetenElverksg. 1
Arbetschef 531572
Arbetsledning 531563
Stadsträdgårdsmästare 531562
Vatten- och avloppElverksg. 1
Fakturering/flyttanmälan (tel.tid 9-11) 531512
Planeringsingenjör 531537
Arbetsledare 531534
Skola/Barnomsorg/Utbildning
Bildningskansliet, Elverksg. 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Må-fre 9-15, lunchstängt 11.30-12.30
Bildningschef 531660
Biträdande bildningschef 531763
Avgifter barnomsorg och fritidshem 531333531760531761531762
Barnomsorgsplatser 531755
Hemvårdsstöd 531760531761
Speciallärare i barnomsorg 531756531758531759
Psykolog barnomsorg/skola 531336
Daghem
Blåklockan Ö.Skolg. 4 531771
Neptunus Neptunig. 23 531426
Nyängen Algotsgr. 2 531672
Skogskullen Neptunig. 4 531292
Skutan Segelmakarg. 7 531754
Storstugan Skepparg. 11 531290
Strandbacken Skolstigen 10 531286
Vinkelboda Svedgr. 2 531281
Wäktars Skillnadsg. 24 531298
Ängsbacken Hindersbölev. 3 531691
Strandnäs skolaNabbv. 12
Rektor 531340
Kansli 531341
Skolkurator 531358
Vaktmästare 531347
Fritidshemmet Ugglan 531301
Ytternäs skolaV.Ytternäsv. 57
Rektor 531360
Kansli 531366
Skolkurator 531369
Vaktmästare 531415
Fritidshemmet Tärnan 531300
Övernäs skolaNeptunig. 23
Rektor 531370
Kansli 531371
Skolkurator 531334
Vaktmästare 531377
Fritidshemmet Kråkan 531299
Stadsarkitektkansliet se Planläggningsenheten
Stadshuset Vaktmästare531207
Stadsledningen Torgg. 17
Stadsdirektör*5310
Förvaltning
Kanslichef 531201
Registrator 531204
Ekonom 531332
HR
HR-chef 531276
Löner *5310
Utveckling
Utvecklingschef 531736
Verksamhetsutvecklare 531210
IT-ansvarig 531663
StadsmiljösektornElverksg. 1
Kansliets administrativa chef 531510
Stadsmiljöchef 531501
Jour infra (kväll, natt, helg) 531599
Trobergshemmetse Äldreomsorgen
Ungdomsgårdar
Ledande ungdomsledare 531450
Uncan ungdomsledare 531454
Äldreomsorgen
Ansökan äldreomsorg 531748
Ansökan äldreomsorg, socialarbetare 531737
Hemservice531744
Samordnare 531744531733
Biträdande enhetschef 531732
Drop in verksamhet Seniorpunkten
Handledare 531749
Dagsverksamhet Klippan531329
Handledare 531749
Odalgården
Lindängen 531263
Silverängen 531266
Bitr. enh.chef Lindängen/Silverängen531735
Solgläntan 531268
Biträdande enhetschef 531734
Trobergshemmet/ Effektiverat serviceboende
Nyhamn 531308
Bogskär 531316
Bitr. enh.chef Nyhamn/Bogskär531337
Rödhamn 531309
Lindhamn 531327
Bitr. enh.chef Rödhamn/Lindhamn531321
Trobergshemmet/ Korttidsvård
Ledskär 531326
Bitr. enh.chef 531734
Trobergshemmet/ Institution
Marhällan 531313
Sälskär 531322
Bitr. enh.chef Marhällan/Sälskär531324
Märket 531320
Lågskär 531317
Bitr. enh.chef Märket/Lågskär531323
Rehab-team 531769531765
Enhetschef för boendeservice531310
Enhetschef för hemmaboendeservice531746
Bitr. enhetschef för hemmaboendeservice531745
Kvalitetsutvecklare531738
Biträdande äldreomsorgschef531730
Äldreomsorgschef*5310