Kvinna vid bänkarna vid Nabbens våtmark i Mariehamn.
Sevärt

Rekreation, artrikedom och vattenskydd i våtmarken

Mariehamns stad arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan på hav, stränder och vattendrag. I miljöarbetet ingår stadens två våtmarker, som bjuder på lika mycket nytta som nöje.

Längst in i havsviken, som ligger längs Mariehamns östra sida, finns Nabbens multifunktionella våtmark som är öppen för besökare. Våtmarken har ett övergripande syfte – att ta upp näringsämnen och rena regnvatten som rinner ut i viken – men ska också gynna den biologiska mångfalden. För att locka till sig fjärilar och humlor har staden sått ängsblommor på vallarna, dessutom har fågelholkar satts upp och gäddyngel planterats ut.

Genom våtmarken går en gångstig med träramper och utplacerade bänkar och utsiktsplatser. Här finns också skyltar med information om det livliga djur- och växtlivet. Förutom att läsa om allt och alla som gynnas av våtmarken är det trevligt att slå sig ner och uppleva det som händer med egna ögon. Nabbens våtmark vann Nordiska rådets miljöpris år 2022.

Ny våtmark i Apalängen

Två naturnära metoder som ofta används för att rena vatten är att anlägga våtmarker och dammar. Längst in i havsviken på Mariehamns västra sida hittar du Apalängens multifunktionella våtmark vid Sviby åns mynning, som även den kombinerar de båda metoderna. Medan våtmarken tar upp näringsämnen året om, leker bland annat gäddan i den grunda dammen som bildas mellan mars och april.

Den nyanlagda våtmarken öppnade för besökare våren 2023. Även här finns möjlighet till rekreation genom vandringsstigar och ett fågeltorn. Medan du njuter av naturen och följer områdets växt- och djurliv på nära håll fyller våtmarken sin viktiga funktion som näringsfälla och plats för biologisk mångfald.

Fler artiklar inom samma kategori

Fler artiklar inom samma bransch