Statliga myndigheter

Allmän intressebevakning

Mariehamn

Arbetarskyddet i Mariehamn

Torggatan 16Mariehamn

Försäkringsdomstolen

Bangårdsvägen 9

Klientombudsman

Mariehamn

Landskapsrevisionen

Självstyrelsegården Strandgatan 37Mariehamn

Livsmedelslaboratorium

Mariehamn

Nåtö Biologiska station

Lemland

Patientombudsman

Mariehamn

Statens ämbetsverk på Åland

Mariehamn

Vakuutusoikeus

Lönnrotink. 18

Ålands energimyndighet, ÅEM

Mariehamn

Ålands Ombudsmannamyndighet (ÅOM)

22111 MariehamnMariehamn

Ålands skattebyrå (person- och företagarbeskattning)

Torggatan 16 (Ämbetshuset)Mariehamn

Ålands Vatten & Miljöprovtagning

Flakavägen 602Lemland