Ditt sökresultat

Statens ämbetsverk på Åland
Post: PB 58, 22101 Mariehamn
Besök: Torggatan 16 B, 22100 MH
Växel0295017200
OBS! Växel endast för Statens ämbetsverk på Åland. För övriga statliga myndigheter på Åland, se respektive myndighet.
E-mail:
Öppet mån-fre 9:00-16:15
Kundbetjäning för fordonsskatt och magistratärende 9:00-15:00
Landshövding 0295017205
Landshövdingens assistent 0295017206
Förvaltningschef, Notarius publicus 0295017207
Förvaltningschefens sekreterare 0295017208
Fordonsbeskattning 0295017209
Informationsdisken 0295017210
Häradsskrivare, notarius publicus 0295017213
Förmyndarskapsärenden 0295017214
Förmyndarskapsärenden 0295017215
Magistratenheten 0295017217
Lantbruksärenden 0295017211
Kamrer 0295017216