Måndag 24 februari.
Mattias och Mats.
Ålands Turist och Konferens

Visa på kartan Visa kategorier

Fpa Åland

E-tjänst

www.fpa.fi

Information om utbetalningsdagar 24 h

(Barn-, handikapp- o. bostadsbidrag, studie-

stöd, militärunderstöd o. pensioner)020 634 0220

Servicenummer Må-fre kl. 8-18

Barnfamiljer020692226

Bostadsbidrag020692221

Efterlevandepensioner020692228

Flytta till/från Finland0206340300

FPA-kort/EU-sjukvårdskort020692223

Handikappförmåner020692231

Pensionsärenden020692222

Rehabilitering020692225

Sjuk020692224

Studerande020692229

Värnpliktig020692220

Centret för internationella ärenden

Må-fre kl. 8-18

Service på svenska020 634 0300

Service på finska020 634 0200

Service på engelska020 634 0200

Kontaktpunkten för gränsöverskridande

hälso- och sjukvård

Må-fre kl. 9-16020 634 0400

yhteyspiste@kela.fi,www.kela.fi/yhteyspiste

Indrivningscentret Må-fre kl. 9-16

För kunder020 634 4940

För myndigheter020 634 4942

Centret för tolkningsservice för

handikappade Må-fre kl.10-15

Servicenummer020 634 2802

SMS020 634 2900

vatu@fpa.fi,www.fpa.fi/sve-vatu

FPA:s tolkförmedlingscentral för

handikappade

Må-fre kl.7.30-20, Lör kl.8-15, Sön kl.9-13

Hörsel- och synhörselskadade kunder

Tel020 634 5503

SMS020 634 5502

E-post:horsel.tolkbestallning@fpa.fi

Talskadade kunder

Tel020 634 5523

SMS020 634 5522

E-post:tal.tolkbestallning@fpa.fi

Nygatan 7 A

PB 57, 22101 Mariehamn

Öppet vard. 10-12, 13-16

Visa på kartan Visa kategorier

Landskapsfogdeämbetet Statens ämbetshus,Torgg. 160295626940

Tjänstetid må-fr 8-16.15

E-post:aland.lf@om.fi

Telefax0295626953

Kansli

Dahlgren Emma0295626957

Sjöblom Berit0295626950

Westling Agneta0295626959

Landskapsutmätningsmän

Bonn Åsa0295626954

Eriksson Niklas0295626952

Strandholm Anita0295626955

Landskapsfogden0295626951

Visa på kartan Visa kategorier

Lantmäteriverket

Växel0295301100

Kundservice (svenska)0295301120

Torggatan 16 A, Mariehamn

www.lantmateriverket.fi

Visa på kartan Visa kategorier

Statens ämbetsverk på Åland

Torggatan 16 B

PB 58,22101 Mariehamn

info@ambetsverket.fi

registratur@ambetsverket.fi

fornamn.efternamn@ambetsverket.fi

www.ambetsverket.ax

OBS! Växelnumret är endast för Statens ämbetsverk på Åland. För övriga statliga myndigheter på Åland, se respektive myndighet.

Växel635270

Telefax635268

Öppettid må-fr 9-16.15

Landshövding Peter Lindbäck635290

mobiltel.0405841598

Landshövdingens assistent

Satu Silvennoinen635291

Allmänna ärenden

Förvaltningschef, Notarius publicus

Rainer Åkerblom635295

mobiltel.0405028374

Byråsekr. Maria Rehn-Mattsson635269

Byråsekr. Ann-Mari Isaksson635273

Fordonsbeskattning, kundbetjäning må-fr 9-15

Christian Möller635294

Pris- och konkurrensärenden635270

Lantbruksärenden

Bertel Storsved635274

mobiltel.0405786079

Charlotta Granqvist635279

mobiltel.0407518528

Ekonomiärenden

Kenth Westerlund635299

Magistratsärenden

Häradsskrivare,Notarius publicus

Louise Enkvist635275

mobiltel.04573613367

Befolkningsdataärenden, flyttningsanmälningar,utdrag ur handels- o.

föreningsregistret, namnärenden

Katharina Enckell635296

Annica Jansson635271

Anton Engblom635272

Förmyndarskapsärenden

Mikael Lindman635278

Jennie Bergendahl635276

telefax635267

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsförvaltningsdomstolTorgg. 16 A

E-post: aland.fd@om.fi

Telefax0295650252

Sekreterare0295650265

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandsmedlingsbyrå04573433513

Ålands fredsinstitut, Hamngatan 4

www.medlingsbyran.ax

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandsskattebyrå

Öppet må-fre 9.00-16.15

juni-aug må-fre 9.00-15.00

Torgg. 16 A, PB 44, 22101 Mariehamn

Person- o. företagarbeskattning029497094

Skatteförvaltningens servicenummer,

adresser och öppettider se

skatt.fi/kontaktuppgifter

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandstingsrättTorgg. 16 A0295650250

E-post: aland.tr@om.fi

Telefax0295650252

Tjänstetid må-fr kl. 8-16.15

Kansli0295650251

Stämningsman0295650264

Lagmannens sekreterare0295650256

TiD Jacobsson, sekr.0295650258

TiD Wikström, sekr.0295650254

Tingsnotarie0295650260

Tingsnotarie0295650267