Visa på kartan Visa kategorier

FältarnaStyrmansg. 2 A, vån 2531452

mobiltel.0400780237

Visa på kartan Visa kategorier

MariehamnsCentralantenn Ab- MCAÅlandsv. 4617122

Felanmälan telefonsvarare040072 2750

E-post:info@mca.ax

Visa på kartan Visa kategorier

Mariehamnsstad

Växel må-fre 8-16.15*5310

E-post: info@mariehamn.ax

Hemsida:www.mariehamn.ax

Fax531213

Jour (kväll, natt, helg) el, VA, mark531599

Barnomsorgen

Skarpansv. 30

Må-fre 9-15, lunchstängt11.30-12.30

Barnomsorgschef531763

Barnomsorgsplatser531755

Hemvårdsstöd531761

Avgift för barnomsorgsplats531761531762

Specialbarnomsorgen531756531758

Psykolog531335531757

Daghem

Blåklockan Ö.Skolg. 4531771

MästerkattenMästargr. 20531775

NeptunusNeptunig. 23531426

NyängenAlgotsgr. 2531672

SkogskullenNeptunig. 4531292

SkutanSegelmakarg. 7531754

StorstuganSkepparg. 11531290

StrandbackenSkolstigen 10531286

TummelisaSkillnadsg. 21531776

Vinkelboda Svedgr. 2531281

WäktarsSkillnadsg. 24531298

Ängsbacken Hindersbölev. 3531691

Barnskydd och ungdomsvård se Socialkansliet

Beroendemottagning se Socialkansliet

Biblioteket Strandg. 29

www.bibliotek.ax

Information531411

Boendeenheter se Äldreomsorg

Bowlinghallen, bokningar 531430

Byggnadsinspektionen Torgg. 17

Må-fre 9-15

Kansli531242

Byggnadsinspektör531240

mobiltel.04575292900

Granskningsingenjör531241

Bitr.byggnadsinspektör531243

Fastighetsavdelningen Elverksg. 1

Fastighetschef531520

mobiltel.04573613377

Fastighetsdisponent531523

Projektingenjör531522

mobiltel.04575221792

Finanskansliet Torgg. 17

Finanschef531220

Redovisningsekonom531223

Fritidshem

Kråkan Övernäs skola V.Skolg. 4531299

Tärnan V.Ytternäsv.531300

Ugglan Nabbv. 12531301

Fältarna Styrmansg. 2 A, vån 2

Fältarbetare531452

mobiltel.0400780237

Hamnen se Mariehamns Hamn Ab*5310

Hemtjänsten se Äldreomsorg

Idrottsanläggningar

Enhetsledare (bokningar)531440

mobiltel.04575957775

Arbetsledare (bokningar)531441

Anläggningsskötare(alla dagar)531442

Bitr.arbetsledare531443

Baltichallen531445

Tennisbanor Idrottsparken14337

Tennisbanor vid Bollhalla23337

Idrottsgården Neptunig. 23 531430

Infrastruktursektorn Elverksg. 1

Kanslitid 7.45-16

Arbetsledning må-to 7-16, fre 7-14

Vatten- och avloppsfakturering,

flyttningsanmälan (tel.tid 9-11)531512

Kansliets administrativa chef531510

Infrastrukturchef531500

Jour el, VA, mark (kväll, natt, helg)531599

Kostservicechef 531276

Kultur och fritid

Kultur- och fritidschef531404

Fritidschef531435

Kulturproducent531400

Kulturledare531388

Lokalservicechef 531229

Mariebad Österleden 68

Kassa / Reception531650

Enhetsledare531651

MEDIS se under MEDIS531620

Parkeringsbiträde 531575

Personalkansliet Torgg.17

Personalchef531228

Löner531238

Pommern Museifartyget 19930

Räddningsverket Elverksg. 8

Tjänstgörande Brandförman531485

mobiltel.04573135485

Räddningschef531481

Brandmästare(operativt)531482

Brandmästare (utbildning)531488

Brandman (utbildning)531487

Ledande Brandinspektör531490

Brandinspektör531483

Ledande ambulanssjukskötare531486

Alarmmästare (Landskapsalarmcentralen)19640

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef531530

Lagret Elverksg. 1531583

Lotsbroverket Havsg. 37

Driftsingenjör531591

El- och automationstekniker531595

Driftsmaskinist531593

Jour (kväll, natt, helg)531599

mobiltel.04575300830

Markenheten Elverksg. 1

Projektchef531560

Arbetschef531572

Arbetsledning531563

Stadsträdgårdsmästare/ badplatser531562

Parkeringsbiträde531575

Lilla Holmen / djurskötare531567

Jour (kväll, natt, helg)531599

Mätningsenheten Elverksg. 1

Stadsgeodet531540

Lediga tomter, information531547

Kartläggare531543

Vatten- och avlopp Elverksg. 1

Fakturering (tel.tid 9-11)531512

Planeringsingenjör531537

Arbetsledare531534

Verkstad Elverksg. 1

Arbetsledare531580

Verkstad531582

Skola / Utbildning

Bildningschef531660

Kansli531333

Skolkurator531334

mobiltel.0407428534

Skolkurator531358

mobiltel.04575392079

Skolpsykolog531335531757

Strandnäs skola Nabbv. 12

Rektor531340

mobiltel.04575958596

Vicerektor531350

mobiltel.04575292912

Kansli, Södra/ Norra531341

Lärarrum, Norra åk 1-5531351

Lärarrum, Södra åk 6-9531342

Skolhälsovårdare, Södra/ Norra531344

Elevhandledare531343

Speciallärare, Norra531339

Skolbibliotek, Södra/ Norra531417

Skolkök, Södra531346

Skolkök, Norra531356

Vaktmästare, Södra/ Norra531347

mobiltel.04575292913

Ytternäs skola V.Ytternäsv. 57

Rektor531360

Kansli531366

Lärarrum531361

Speciallärare531367

Skolhälsovårdare531362

Skolkök531363

Skolbibliotek531368

Vaktmästare531415

Övernäs skola Neptunig. 23

Rektor531370

Biträdande rektor531380

Kansli531371

Lärarrum, åk 1-3531386

Lärarrum, åk 4-6531381

Lärarrum, åk 7-9531372

Elevhandledare531374

Skolbibliotek531391

Skolhälsovårdare531375

Skolkök531383

Vaktmästare531377

mobiltel.04575958137

Skyddshem se Tallbacken

Socialkansliet Skarpansv. 30, Pb 207

Öppet 9-15 (lunchstängt 11.30-12.30)

Reception / Tidsbeställning531710

Telefontid till socialarbetare 9-10

Utkomststöd531714531705

Handikappservice531718531738

Ledande socialarbetare utkomststöd/ handikappservice531702

Socialservicechef531719

Socialchef531701

Barnskydd*5310

Telefontid må, ons-fre 9-10

Barnatillsyningsman531715

BeroendemottagningStyrmansg. 2 A, vån 2

telefontid 8-9, 13-14531720

Sotare

Sotarmästare0400529252

Sotare045734343650408295141

Stadsarkitektkansliet Torgg. 17

Stadsarkitekt531460

Planarkitekt531461

Stadshuset Torgg. 17, Pb 5

Vaktmästare531207

Stadskansliet Torgg. 17

Stadsdirektör*5310

Kanslichef531201

Registrator531204

Information och näringslivskontakter531210

Tallbacken Matrosg. 3

Föreståndare / Personal531305

mobiltel.04575292910

Boende / Köket531306

Trobergshemmet se Äldreomsorg

Ungdomsgårdar

Ledande ungdomsledare531450

mobiltel.04575243656

Stallet ungdomsledare531451

Uncan ungdomsledare531454

Äldreomsorgen

Äldreomsorgschef531736

Ansökan äldreomsorg, närst.vård531737

Koordinator531748

Fakturering531739

Odalgården Odalv. 10

Föreståndare531267

Lindängen531263

omvårdnadsledare531735

Silverängen531266

omvårdnadsledare531735

Solgläntan531268

omvårdnadsledare531734

Köket531269

Vaktmästare531742

Trobergshemmet Norrag. 11

Föreståndare531310

Vaktmästare531312

Köket531314

Hemrehab531765531767531769

Bogskär (ESB)531316

Klippan (dagverksamhet)531329

Ledskär531326

Lindhamn (ESB)531327

Lågskär531317

Marhällan531313

Märket531320

Nyhamn (ESB)531308

Rödhamn (ESB)531309

Sälskär531322

Hemtjänsten

Hemtjänstledare531746

Omvårdnadsledare531745

Hemtjänst kansli531744

Vaktmästare04575300601531742