Visa på kartan Visa kategorier

Högskolan på Åland*537000

www.ha.ax

info@ha.ax

Högskolan Norra, Neptunig. 17

Högskolan Södra, Navigationsskolegr. 2

Högskolan Västra, Neptunig. 6

Rektor537700

www.ha.ax/personal

Öppna högskolan 537711

www.ha.ax/open

open@ha.ax

Neptunig. 17

Kurssekreterare0405849424

Sjöfartsgymnasiet 532299

www.sjofartsgymnasiet.ax

Neptunig. 6

Högskolebiblioteket 537706

www.ha.ax/bibliotek

bibliotek@ha.ax

Strandg. 29

Fastighetsservice 0457522177104573427616

Journummer04573429170

fastighetsservice@ha.ax

Visa på kartan Visa kategorier

Öppnahögskolanse Högskolan på Åland537711