Visa på kartan Visa kategorier

FejaAbVerkaregr. 416790

info@feja.ax

Placera på karta Visa kategorier

KuhlmansÅkeri

SopbilJonas04573430172

SopbilPatrick0400666477

Johannes0400529190

kuhlmans.akeri@aland.net

Placera på karta Visa kategorier

KalmarnäsVentilations-o. saneringsservice04573424767

Visa på kartan Visa kategorier

Miro -TransportAbJomalaby12930

Flyttservice04573431533

Södra linjen0400877400

Norra linjen0400877500

Placera på karta Visa kategorier

SaltviksReturdepåÖdkarby48157

Placera på karta Visa kategorier

SvinryggensDeponi Abavfallshantering,Hammarlandsv. 817

Kontor32443

Beställningar, förfrågningar04573516911

VD, mobiltel.0405890755

www.svinryggen.ax

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsMiljöservice, Mise

Fabriksgatan 8, Mariehamn(besökstid mån-tor 9-15, fre 9-12)

Kundtjänst (telefontid samma som ovan)23844

Fax23744

Hemsida:www.mise.ax

E-post:info@mise.ax