Visa på kartan Visa kategorier

Moderat samling för Åland25357

E-post:moderatsamling@lagtinget.ax

www.moderatsamling.ax

Visa på kartan Visa kategorier

Lagtingetsveteranförening r.f.Sekr. Marina Eriksson25350

Visa på kartan Visa kategorier

Liberalernapå Åland r.f.25362

E-post:liberalerna@lagtinget.ax

www.liberalerna.ax

Placera på karta Visa kategorier

Socialdemokraterna25506

E-post:socialdemokraterna@lagtinget.ax

www.socialdemokraterna.ax

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsFramtid25366

E-post:info@alandsframtid.ax

www.alandsframtid.ax

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandslagting

Strandgatan, Pb 69, 22101 Mariehamn*25000

Tjänstetid kl 8_16.15 mån-fre

E-post:fornamn.efternamn@lagtinget.ax

www.lagtinget.ax

Lagtingets kansli

Lagtingsdirektör Susanne Eriksson25331

mobiltel.04575230416

Bitr. lagtingsdirektör Carina Strand25472

mobiltel.04573613923

Utskottssekreterare finans- och näringsutskottet25474

Kanslisekreterare Jessica Laaksonen25332

Byråsekreterare Maj Falck25353

Protokollsekreterare Marina Wikstrand-Andersson25333

Informationsassistent Marina Eriksson25350

Vaktmästare Hans Grönvall25334

Gruppkanslier

Centern25360

Liberalerna25362

Moderat samling25357

Obunden Samling0400594627

Socialdemokraterna25506

Ålands Framtid25366

Åländsk Demokrati0400560056

Lagtingets bibliotek

Bibliotekarie Hans-Erik Ramström(anträffbar 9-14)25354

Lagtingets presidium

Talman Gun-Mari Lindholm25330

Vtm Veronica Thörnroos0405003374

Vtm Viveka Eriksson04575267461

Lagtingsledamöterna:

Aaltonen Carina0405645102

Carlsson Petri0405671291

Ehn Johan0405435392

Eklund Brage0400861769

Eriksson Roger0405942754

Fredlund Fredrik0408129782

Holmberg Igge0405898300

Holmberg John0400289999

Holmberg-Jansson Annette04573134429

Häggblom Bert04575267477

Häggblom Lars04573828380

Jansson Harry04573135296

Johansson Ingrid0407597081

Jonsson Axel04573427222

Karlsson Runar04575221609

Kemetter Sara0505897569

Lindholm Mikael0400783086

Lundberg Britt04575267450

Nordlund Roger04575221605

Pettersson Jörgen04573135640

Silander Tage0400626400

Staffas Mikael0400539510

Sundblom Torsten0405374587

Söderlund Pernilla04575267252

Toivonen Stephan0400560056

Wikström Tony0405873417

Winé Göte0405169639

Ålands delegation i Nordiska Rådet

Utskottssekreterare Niclas Slotte25474

Byråsekreterare Maj Falck25353

Lagtingets veteranförening r.f.- Sekr. Marina Eriksson25350

Visa på kartan Visa kategorier

ÅländskCenterr.f.25360

E-post:centern@lagtinget.ax

www.centern.ax