Ditt sökresultat

Mariehamns församling
Adress: Ö.Espl.g. 6, 22100 Mariehamn
Hemsida: mariehamnsforsamling.fi
Kyrkans samtalstjänst kl. 20.00-23.00 (lokal taxa) 0400221190
Pastorskansliet *5360
Måndag, tisdag o. torsdag kl.10-12 och kl.13-15 Onsdagar kl.13-15. Fredagar stängt
Kyrkoherde 04575293000
Förs.pastor, sjukhuspräst 04573457545
Församlingspastor 04573459439
Musikledare 0407082063
B-kantor 0405841054
C-kantor 04575293004
Diakonissa 04575293027
Diakonitjänsteinnehavare 04575293007
Ungdomsarbetsledare 04575293006
Ungdomsarbetsledare 04575293016
Vaktmästeriet;
Arbetsledare 04575293014
Kyrkvaktmästare 04575293017
Jourtelefon, kvällar/helger 04575293112
Gravgårdskontoret 04575293020
Lemböte lägergård; 34122
Lägergårdsföreståndare 04575293119
S:t Görans församlingshem;
Kök/församlingsvärd 04575293012
Kök 536142
Margaretagården, dagklubb/föris/eftis04575293022
Kök, församlingsvärd 536130