Ditt sökresultat

Geta kommun
Getavägen 2115 www.geta.ax
Kommunkansliet (mån-to 9.00-15.00) *49300
E-post:
Kommundirektören 359524
Byråsekreterare 359520
Ekonom 359521
Hemgården 49340
Daghemmet Kotten 49330
Geta skola / Föreståndare 49350
Lärarrummet 49355
Köket 49360
Biblioteket (ti 16.00-20.00, to 13.00-17.00) 49351
Kommuntekniker/ Byggnadsinspektör 359523
Fastighetsskötaren 04573455518
Lantbrukssekreterare 431540
Brandinspektör 329175
mobiltel. 0408281640
Räddningschef 329132
mobiltel. 04575221630
Brandstation GFBK 0400529234