Ditt sökresultat

Finströms kommun
www.finstrom.ax
Skolvägen 2, 22410 Godby
E-mail: info @finstrom.ax,
Kommunkansliet*43150
Kommundirektör 431511
Ekonomichef 431512
Bokförare 431514
Personalsekreterare 431513
Administratör byggnads, tekniska 431531
Administratör barnomsorg, hemvårdsstöd431527
Administratör löner 431516
Biblioteket431549
Fritidsansvarig och anläggningskötare 431542
Fritidsledare 431543
Brand- och räddningsväsendet
Brandinspektör 329175
mobiltelefon 0408281640
Räddningschef 329132
mobiltelefon 04575221630
Sotare Finström västra
Lars Häggblom 04573828380
Sotare Finström Östra och Norra
Per-Olof Mattsson 0400529251
Brandstation i Finström tel/fax 41112
Byggnads- o miljöinspektionen
Byggnads- o miljöinspektör 431525
Centralköket431544
Daghem/Barnomsorg
Daghemsföreståndare431533
Emkarby daghem431557
Godby daghem, kansli431550
Avdelning Björkebo 431552
Avdelning Ekebo 431551
Avdelning Lindebo 431554
Avdelning Lönnebo 431553
Pålsböle daghem431560
Blåa avdelningen 431562
Gröna avdelningen 431561
Gruppfamiljedaghem Trollebo431566
Familjedagvårdare 431565
Källbo Skola*43130
Föreståndare 431570
Lärarrum 431572,431573
Hälsovårdare 04575291137
Köket 431574
Källbo fritidshem 431575
Lantbrukskansliet431540
Tekniska kansliet
Teknisk chef 431515
Kommuningenjör 431526
Administratör 431531
Fastighetsjour 04573425215
Äldreomsorg
Rosengården 431588
Äldreomsorgsledare 431581
Linnéastugan 42640
Ansvarig vårdare 431580
Dagverksamhetsledare 431582
mobiltel. 04573441821
Köket 431585