Gräver allt och överallt!

Efter drygt 30 år i branschen kan man säga att jag gräver allt och överallt. Jag som har både arbetserfarenhet och maskiner heter Jan Söderström och bor i Söderby Lemland. Maskinparken består av två runtomsvängande grävmaskiner, en hjulburen och en bandburen, en traktorgrävare och en dumpers för att ta hand om överskottsmassorna.

Exempel på arbeten jag utför är bl.a:

  • HUSGRUNDER
  • TOMTPLANERING
  • DRÄNERING
  • VATTEN & AVLOPP
  • VÄGAR
  • DIKNING
  • PIKNING & PÅLNING med hydraulhammare
  • ENTREPRENADER

Prisförfrågningar & offert: Jan Söderström, GSM 0400 229 041

 

Jans Grävservice

Gräver allt och överallt!

 

Även pikning och pålning

med hydraulhammare.