Bild på grävskopa

Robert Lindeman

Telefon: 0405 062 332
Kontaktperson: Robert Lindeman
E-post: robert.lindeman@aland.net
Adress: Norrgårdsvägen 18, Mångstekta, AX-22 530 Sund

Skogsvägar, tomtplanering, vatten & avlopp.

Gräver både stort och smått, med hela Åland som arbetsområde!

Då jag har rattat större fordon sedan jag lärde mig att gå blev jordbruk ett naturligt arbetsval. I början av 90-talet öppnade jag eget företag med inriktning på grävservice åt privatpersoner, kommuner och företag. Grävmaskinerna är rundsvängande, en på band (18 ton) och en på hjul (13 ton). I företaget finns också en traktor med dumpersvagn och en midjestyrd hjullastare med skopa, pallgafflar och kranbom. Till mitt verksamhetsområde hör:

 • Husgrunder
 • Tomtplanering
 • Dränering
 • Vatten & avlopp
 • Vägar
 • Dikning
 • Entreprenader

Referenser

Under mina många verksamma år i grävandets tecken har jag hunnit med många dräneringar, vägar och husgrunder. Här är exempel på några jobb, vissa i samarbete med en kollega:

 • Bostadsområdet i Kastelholm
 • Bostadsområdet i Prästö
 • Dikning och rensning på norra Åland
 • Skogsbilvägar