Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist

Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist

Telefon: +358 (0)40 771 7356
Kontaktpersoner: Guy & Birgitta Björkqvist
E-post: bjorkqvist.bjorkqvist@aland.net
Adress: Lumpovägen 437, AX-22630 Lumparland, Åland, Finland

Kundmöten ordnas i Mariehamn.

Erfarenhet och branschkunskap med spetskompetens på konfliktlösning och rättegångar.

Juristbyrån med erfarenhet och branschkunskap

Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist Ab såg dagens ljus år 1992 då Guy och Birgitta Björkqvist övertog, och ombildade, sin tidigare arbetsplats Mariehamns Affärskonsult Ab (grundat 1985).

Vi har spetskompetens på konfliktlösning och rättegångar, där våra klienter består av både privatpersoner och företag.

Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist Ab verkar i huvudsak inom följande områden: 

  • Brottmål från mindre förseelser till tunga åtal, vi företräder såväl brottsoffer som åtalade och har uppdrag som målsägandebiträde och försvarare.
  • Familjerätt äktenskapsskillnader, separationer i samboförhållanden, vårdnads- och underhållstvister, äktenskapsförord, samboavtal, bouppteckningar, arvskiften, skiftesmannauppdrag, testamenten, bodelningar m.m.
  • Avtalsrätt uppgörande av avtal, avtalsrättsliga tvister, köpebrev, gåvobrev m.m.
  • Skadeståndsrätt skadestånd och ersättningar i såväl tvistemål som brottmål.
  • Fastighetsrätt lantmäteriförrättningar, vägförrättningar, servitut, jorddomstolsärenden, tvister gällande fel i fastigheter.
  • Rättsprocesser all slags rättsprocesser och annan konfliktlösning, även medling.

Vi sköter uppdrag på svenska, finska och engelska. Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist Ab sätter fokus på att sköta uppdragen kunnigt, kreativt och effektivt.

Om oss

Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist Ab är ett kostnadseffektivt familjeföretag som sätter klienterna i första rummet, samtidigt som vi själva får ägna oss åt det som vi trivs bäst med att göra: Guy sköter klientförhandlingar och rättsprocesser, Birgitta sköter juridiska utredningar och gör upp dokument och skrivelser. Utmärkt för oss – utmärkt för dig!

Namn: Guy Björkqvist
Utbildning: Jur.kand. Helsingfors Universitet 1982, student Ålands Lyceum 1975, vicehäradshövding 1986, advokatexamen 1992, genomgått medlarutbildning.
Arbetserfarenhet: Har tidigare arbetat som juridisk ombudsman på bank, som häradsskrivare, åklagare och domare.
Språk: Svenska, finska och engelska. Studerar spanska och tyska.
Fritidsintressen: Gillar att sjunga och stå på scen. Har medverkat i många lokala teaterproduktioner. Spelar ishockey. Är trädgårdsfantast.

Namn: Birgitta Björkqvist
Utbildning: Jur.kand. Helsingfors Universitet 1983, student Gymnasiet Lärkan, Helsingfors 1978, advokatexamen 1992.
Arbetserfarenhet: Har tidigare arbetat som åklagare, allmänt rättsbiträde och lagberedare.
Språk: Svenska, finska, engelska, tyska och franska. Studerar spanska.
Fritidsintressen: Bildkonst och textilhantverk. Gillar att laga mat och speciellt att ta tillvara frukt, grönsaker och örter som Guy odlar.