Grävskopa som gräver

Jans Grävservice

Telefon: 0400 229 041
Kontaktperson: Jan Söderström 
E-post: jan.soderstrom@aland.net
Adress: Södra Söderbyvägen 169, AX-22 610 Lemland

Grävning, men även pikning och pålning med hydraulhammare.

Gräver allt och överallt!

Efter drygt 30 år i branschen kan man säga att jag gräver allt och överallt. Jag som har både arbetserfarenhet och maskiner heter Jan Söderström och bor i Söderby Lemland. Maskinparken består av två runtomsvängande grävmaskiner, en hjulburen och en bandburen, en traktorgrävare och en dumpers för att ta hand om överskottsmassorna.

Exempel på arbeten jag utför är bl.a:

  • Husgrunder
  • Tomtplanering
  • Dränering
  • Vatten & avlopp
  • Vägar
  • Dikning
  • Pikning & pålning med hydraulhammare
  • Entreprenader

Utförda arbeten

Nedan följer några exempel på utförda arbeten, som grävning av simstrand och tomtplanering.