Visa på kartan Visa kategorier

Ålandshälso-och sjukvård

Besöksadress: Doktorsvägen 1

Postadress: Pb 1091, AX-22111 Mariehamn*5355

E-post: info@ahs.ax

www.ahs.ax

Jourtelefoner

Akuten, centralsjukhuset*5355

Hälsocentralen i Mariehamn

må-fre kl.8-16

lö, sö samt helgdag kl.9-16538500

Hälsocentralen i Godby

må-to kl.8-16, fre kl.8-14535819

Psykiatriska ärenden535100

Jourhavande tandläkare14600

Bibliotek535493

Café535116

Sjukhusapotek535178

Fax535317

Sjukhuspräst04575293003

Administration och förvaltning

Pb 1091, AX-22111 Mariehamn

Ledningsgruppens medlemmar nås via växeln*5355

Förvaltningssekreterare538412

Löneföreståndare535164

Kassa, öppet må-fre kl.9-12535163

Patientfakturor,tel.tid må-fre kl.9-14535161538410535611

Fax538505

Redovisningschef538413

Överskötarkansli

Byråsekreterare535353

Byråsekreterare535007

Fax535354

Försörjning:

Bostadsförvaltare535432

mobiltel.04575243678

Upphandlingschef535156

mobiltel.04575301312

Bitr. klädvårdschef538454

Kostchef535125

Varuförsörjningschef535113

Städchef535298

Sekreterarchef535605

Teknisk chef535398

Övervaktmästare535415

Hälsocentralen i Godby

Besöksadress: Godby Center

Pb 8, 22411 Godby

Fax41089

Läkar- och sjukskötarmottagning:

Jour samt tidsbokning må-to kl.8-16,fre kl.8-14535819

Hälsocentralen i Mariehamn

Besöksadress: Doktorsvägen 1

Pb 1055, Ax-22111 Mariehamn

Fax538435

Läkar- och sjukskötarmottagning:

Öppen jourmottagning (obokad) vard. kl.8-15.30 lö, sö samt helgdag kl.9-15.30538500

Tidsbokning till läkare och sjukskötare må-fre kl.8-16538500

Hälso- och sjukvårdsmottagningar

Brändö må-fre kl.9-1156115

mobiltel (även jour) kl.8-240408461313

Fax0407846885

Eckerö må-to kl.8-16, fre kl.8-1404573135822

Föglö må-fre kl.12-1350113

mobiltel.0400780233

Hammarland må-to kl.8-16, fre kl.8-1404575267341

Jomala må-to kl.8-16, fre kl.8-1404575267344

Besöksadress: Pipsvarvarv. 2 Jomala

Kumlinge må-fre kl.9-1055511

mobiltel (även jour) kl.16-240405107298

Kökar må-fre kl.9-1055726

mobiltel.0407326985

Lemland/Lumparland må-to kl.8-16, fre kl.8-1404575267340

Sottunga55182

mobiltel.0405916426

Vårdö må-to kl.12-1347655

mobiltel.04575244107

Hemsjukvård

Mariehamn tel.tid må-fre kl.8.30-9 o. 13.15-14538455

Akuta ärenden, dygnet runt, mobiltel.04573135821

Materialutdelning och telefontid må o. to kl.12-13538484

Finström, Geta, Saltvik, Sund04575291123

Besöksadress: Godby Center tel.tid må-fre kl.8-9 o. 13-14

Vårdö04575244107

Eckerö må-to kl.8-16, fre kl.8-1404573135822

Hammarland må-to kl.8-16, fre kl.8-1404575267341

Jomala må-to kl.8-16, fre kl.8-1404575267344

Lemland/ Lumparland må-to kl.8-16, fre kl.8-1404575267340

Barnrådgivningar

Mariehamn,Besöksadress: Doktorsvägen 1

tel.tid må o. fre kl.8.15-9, ti-to kl.12.15-13538515

Geta, Finström, Saltvik, Sund, Vårdö

Besöksadress: Godby Center tel.tid må o. fre kl.8.15-9 o. ti-to kl.12.15-13535812

Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland

Besöksadress: Pipsvarvarv. 2, Jomala tel.tid må o. fre kl.8.15-9 o. ti-to kl.12.15-1331124

Mödrarådgivningar

Mariehamn, Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland

Besöksadress: Doktorsvägen 1 tel.tid må-to kl.12-13538517

Geta, Finström, Saltvik, Sund, Vårdö

Besöksadress: Godby Center tel.tid må o. fre kl.8.15-9 o. ti-to kl.12.15-13535812

Preventiv- o. papamottagning

Besöksadress: Doktorsvägen 1 tel.tid må-to kl.12-13, fre kl.8.30-9.30538518

Tandvård

Ålandsv. 26, Pb 1055, AX-22111 M:hamn538524

Tandläkarmottagning i Godby535815

Ledande tandläkare538524

Upplysning om jourhavande tandläkare14600

Mottagningar och telefontider:

Akutmottagning, jourmottagning dygnet runt*5355

Fax535288

Antikoagulansmottagning må-fre kl.8-8.30535219

Barn- o. ungdomsmottagning må-fre kl.8-10.30535340

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

må-ti, to-fre kl.10-11*5355

BUF-team, habiliteringskoordinator538625

Behandlingsmottagning (med.pkl) må-fre kl.8-9535235

Cancersjukskötare må-to kl.8-15, fre kl.8-13535175

Diabetesmottagning (primärvården) må-to kl.12.15-13*5355

Diabetesmottagning (specialsjukvården) må-fre kl.8-11535343

Endoskopimottagning ti-to kl.15-15.30535246

Ergoterapi tel.tid må o. on kl.8.30-9538473

Fysioterapi (receptionen för ergo/fysio/talterapi) tel.tid må-to kl.8-9 o. 13-14, fre kl.8-9538618

Fysioterapi (remissmottagning) tel.tid må-fre kl.8-14538553

Gynekologimottagning må-fre kl.8-12535182

Hjälpmedelscentral tel.tid/öppet må kl.12-15.30, ti-fre kl.8-12538466

Hjärtmottagning må-fre kl.8-8.45535258

Hud- och neurologimottagning må, on, fre kl.12-13535229

Kirurgmottagning må-to kl.8-14.30, fre kl.8-10.30535240

Laboratorium, öppet må-to kl.7.45-13.30, fre kl.7.45-12535282

Fax535297

Livsstilsmottagning ti o. to kl.12.30-13.30*5355

Lungmottagning må-fre kl.8-9535151

Minnesmottagning tel.tid må-ti kl.10-11538550

Musikterapi må-on kl.11-11.30538583

Onkologi- o. hematologimottagning må-fre kl.8-14538514

Operationskoordinator må-fre kl.7-1404575291192

Palliativ mottagning tel.tid må o. to kl.9-11538675

Psykiatriska ärenden535100

Psyk, barn- o. ungdompsykiatrisk mottagning (BUP) må-ti, to-fre kl.10-11*5355

Psyk, rehabiliteringsmottagning (PRM)*5355

Psyk, vuxenpsykiatrisk mottagning*5355

Psykolog (primärvården)*5355

Rehab läkarmottagning tel.tid må kl.13-14, ti kl.8-8.30, to kl.8-9535139

Röntgen öppen må-fre kl.8.15-15.30535210

Fax538686

Socialkuratorer*5355

Sömnapnémottagning må-fre kl.8-11535158

Talterapi tel.tid må-to kl.12.30-13*5355

Tobaksavvänjning*5355

TREAT, tel.tid må-fre kl.9-10535610

Ögonmottagning må-fre kl.8-9535277

Öron-, näs- o. halsmottagning må-to kl.8-13, fre kl.8-10535290

Hörselvård må-fre kl.8.30-9535322

Bäddavdelningar:

Barn- o. ungdomsavdelning535362

BB-/gynekologiavdelning535183

Intensivvårdsavdelning535400

Kirurgavdelning535269

Medicinavdelningar

Blå modul535192

Röd modul535604

Grön modul535177

Palliativ- o. allmän geriatriavdelning538446

Psykiatriavdelning535030

Rehabiliteringsavdelning (2A)538447

Rehabiliteringsavdelning (dagavd.)535132