Placera på karta Visa kategorier

BreidablickMarkusböle42310

Visa på kartan Visa kategorier

EckeröUngdomsföreningr.f.Storby38521

Placera på karta Visa kategorier

FinströmsUngdomsförening r.f.Markusböle42545

Placera på karta Visa kategorier

FöreningenförNorrfinströmTjudö48032

Visa på kartan Visa kategorier

Hammarlandsungdomsföreningr.f.36050

Uthyrning04573636050

Ungdomsledare04573449985

Placera på karta Visa kategorier

HembygdensVänner r.f.Sottunga55225

Visa på kartan Visa kategorier

Jomalakommun

Godbyv. 448, PB 2, 22151 Jomala*32910

Kommunkansliet öppet vardagar 9.00-15.00

Fax329115

www.jomala.ax

info@jomala.ax

För övriga tel.nr se kommunens hemsida

Biblioteket, Vikingaåsens skola31725

Byggnadsinspektionen

Byggnadsinspektör Guy Dannström329128

mobiltel.04570537147

Byggnadsinspektör Dan Sarling329188

mobiltel.04573450987

Daghem och lekparker

Vikingen gruppfamiljedaghem04573442177

Gottby daghem, Gottby32427

Sviby daghem, Sviby50474

Trollsländan, Prästgården by329150

Österkulla daghem, Kalmarnäs50460

mobiltel.04573441540

Överby daghem, Överby31240

Avdelning Myran31802

Gottby lekpark,Gottby0407468269

Kyrkoby lekpark, Prästgården by04575958303

Lantbrukskansliet

Lantbrukssekreterare Agneta Sviberg329140

mobiltel.04573420825

Servicehuset Rönngården 31686

Pipsvarvarv. 2, Ingby

Fax31946

Hemvårdskansliet31686

Hemvården04575691848

Skolväsendet

Förbundsexpedition*32870

Fax328726

Skoldirektör Mathias Eriksson328717

Vikingaåsens skola32970

vikingaasen@sahd.ax

Kansli329710

Köket329715

Fritidshemmet Humlan, Prästgården by31612

Södersunda skola32471

Södersunda fritidshem04573434315

Fax32709

Socialkansliet

Fax329164

Byråsekreterare329138

Barnomsorgschef329137

Specialbarnträdgårdslärare329139, 329147

Äldreomsorgsledare329141

Tel.tid 9.00-10.30

Socialchef329135

Socialarbetare, utkomststöd m.m329134

Socialarbetare, omsorg o. handikapp329145

Vikingahallen

Fritidsförvaltningen31392

Fritidschef Calle Greiff04575958362

Fritidsledare Gustav Mattsson04575692259

Hallvärdar31580

mobiltel.04575244281

Vikingahallen, bokningar3158031392

vikingahallen@jomala.ax

calle.greiff@jomala.ax

Placera på karta Visa kategorier

SundsUngdomsföreningFinby45913

Placera på karta Visa kategorier

SödraVårdöUngdomsföreningSolhultVårdö44067

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsUngdomsförbundr.f.Godbyv. 395

Verksamhetsledare15221

mobiltel.04575244300

Visa på kartan Visa kategorier

ÖstraSaltviksUngdomsföreningr.f.Lagmansby43560