Fredag 20 juli.
Margareta, Margit, Marit, Greta och Gretel.
Ålands Turist och Konferens

Visa på kartan Visa kategorier

ABF-Åland,arbetarnas bildningsförbundÅlandsv. 400400784871

info@abfaland.axwww.abfaland.ax

Visa på kartan Visa kategorier

DeUtvecklingsstördasVälÅlandr.f.

Skarpansv. 30

Verksamhetsledare527371

Kanslist/Bokförare527372

Ungdomssekreterare527373

Fritidssekreterare527364

Lägergården Lottenberg32592

Lägertelefon04573431580

Visa på kartan Visa kategorier

Demensföreningenpå Åland r.f.Skarpansv. 30

Demensrådgivare527369

mobiltel.04575483818

Visa på kartan Visa kategorier

Diabetesföreningenpå Åland r.f.Skarpansv. 30*527360

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsCancerförening rf

Skarpansv. 3022419

VerksamhetsledareMonica Toivonen04575301471

e-post: forening@cancer.ax

www.cancer.ax

Placera på karta Visa kategorier

Ålandsguider r.f.04573425333

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandshandikappförbundr.f.

Skarpansv. 30, kl.9-15*527360

Verksamhetsledare527368

Organisationssekreterare527361

Personligt ombud527363

Ekonomiansvarig527366

Medlemsföreningar:

Andning & Allergi Åland*527360

Demensföreningen på Åland r.f.527369

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.527371

Diabetesföreningen på Åland r.f.*527360

Föreningen Vårt Hjärta r.f.14195

Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f.*527360

Ålands Autismspektrumförening r.f.*527360

Ålands Cancerförening r.f.22419

Ålands Hörselförening r.f.527365

Ålands Intresseföreningen för psykisk hälsa -Reseda r.f.*527360

Ålands Neurologiska förening r.f.527375

Ålands Reumaförening r.f.527370

Ålands Synskadade r.f.19670

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsIntresseförening för psykisk hälsa- Reseda r.f.Skarpansv. 30*527360