Fredag 20 juli.
Margareta, Margit, Marit, Greta och Gretel.
Ålands Turist och Konferens

Visa på kartan Visa kategorier

Företagarnapå Åland r.f.Skarpansv. 1723277

Placera på karta Visa kategorier

FöretagarnasArbetslöshetskassai Finland09-6224830

Visa på kartan Visa kategorier

Sjömanspensionskassan (SPK)

(Nylandsg. 16 A H:fors tel. 010 633 990)

Uthyrning & Information (kl.10_11)

Briggen,Klintv. 16

Fullriggaren, Scheffersgr. 1*13691

Fastighetsskötaren0505437108

Uthyrning & Information (kl.10_11)

Skonerten,Doppingv. 7 & 8

Slupen, Skrakv. 7*12923

Fastighetsskötaren0504324802

Visa på kartan Visa kategorier

VisitÅlandStorag. 8*24000

www.visitaland.com,www.visitaland.org

info@visitaland.com

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsBrand ochRäddningsförbund Rf.

www.brandkar.axe-post:brandkar@aland.net

Verksamhetsledare Tove Jansson0407615878

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsFiskarförbund r.f.

Kansli,Korrviks fiskehamn17850

mobiltel.0400721633

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsFiskodlarförening r.f.N.Espl.g. 4 B17834

E-post:info@fiskodlarna.ax

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsFlygklubbFlygfältet23377

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandskommunförbund

Godbyvägen 448, Jomala

www.kommunforbundet.ax

info@kommunforbundet.ax

Förbundsdirektör22582

Avtalschef329144

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsLandsbygdscentrum

Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala

www.landsbygd.ax

Landsbygdsutveckling

Lena Brenner329670

mobiltel04575267305

E-post:lena.brenner@landsbygd.ax

Lokalkraft Leader Åland r.f.

Alexandra de Haas04573450450

E-post: info@leader.ax

LPA-ombud Teemu Laitakoski0294352679

Mottagning enligt tidsbeställning

E-post:teemu.laitakoski@mela.fi

Skördefesten och Åland Grönskar 329810

Verksamhetsledare Liz Mattsson04573455938

Projektledare Anita Lundin04573435588

E-post:info@skordefest.ax

Ålands 4H-distrikt r.f. 329830

Verksamhetsledare Jaana Ojanen0407523901

4H-Ledare Anki Håkans0407523902

4H-LedareSussi Hellsten0407523903

4H-LedareMalin Hagström0407523904

E-post:info@4h.ax

Ålands Hushållningssällskap

VD, ekonomirådgivning329648

Simon Karlsson04573425368

Husdjursrådgivning Kerstin Lundberg329644

mobiltel04575267304

Husdjursrådgivning Carin Ekström329680

mobiltel.04573421040

Seminologer31646

Frukt- & bärrådgivare Pernilla Gabrielsson329647

Moderskapsledig, mobiltel04573823070

Trädgårdsrådgivning, grönsakerDennis Grönroos04573449688

Växtodlingsrådgivning Joachim Regårdh329643

mobiltel04575267303

E-post: fornamn.efternamn@landsbygd.ax

Ålands Marthadistrikt r.f. 19411

Projektkoordinator Jeanette Gunnars04573435511

E-post: martha@aland.net

Ålands Producentförbund

VD Henry Lindström329840

mobiltel.04573432770

E-post: henry.lindstrom@landsbygd.ax

Administratör Anna Südhoff329841

E-post:skattetjanst@landsbygd.ax

Ålands Skogsvårdsförening r.f. 329636

Verksamhetsledare Torbjörn Björkman04573424855

Skogsvårdsinstruktör Kristian Holmström04573442421

Skogsvårdsinstruktör Mikael Berglund04573434980

Styrelseordf. Jan Salmén43523

E-post:fornamn.efternamn@landsbygd.ax

Fastighetsskötare för Ålands Landsbygdscentrum Leif Selenius04575221675

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsProducentförbundse Ålands Landsbygdscentrum329840

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsSkogsvårdsföreningr.f.329636

se även Ålands Landsbygdscentrum

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsSlöjdo. Konsthantverk r.f.Torgg. 15, vån 2

Verksamhetsledare04575244007

konsthantverk@konsten.ax

www.konsthantverk.ax