Söndag 20 oktober.
Kasper och Jesper.
Ålands Turist och Konferens

Sundskommun

N. Sundsv. 361, Björby, 22520 Kastelholm

www.sund.ax

E-post:förnamn.efternamn@sund.ax

Kommunkanslietmån_fre 09.00_15.00*43270

Telefax432737

Kommundirektör Jens Andersén432723

mobiltel.04573443850

Ekonomichef Marika Willstedt432725

Lönesekreterare Annika Öhman432729

Byråsekreterare Mia Schütten432727

Byråsekreterare Ann-Mari Öster-Karlsson432720

Socialkansliettel.tid 09.00_11.00

Socialsekreterare432730

Socialsekreterare, torsdag47930

mobiltel.0403532122

Socialarbetare432726

mobiltel.0407243800

Familjearbetare432731

mobiltel.0457343934704573451538

Tallgårdens servicehus

Äldreomsorgsledare/föreståndare45433

Vice föreståndare/ansvarig närvårdare04575801741

Personal45911

Köket44031

Byggnadstekniska kontoret

Byggnadsinspektör/kommuntekniker Erik Nordback, tel.tid må-to 09.00_10.00432722

mobiltel.04573421022

Serviceman04573134616

Fastighetsskötare0400794616

Brand_ och räddningsväsendet

Brandinspektör329175

mobiltel.0408281640

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Telefax329112

Sotare, Skorstensteknik Ab

C-A Mattsson, sotning, service0408295141

J Karlsson, sotning, service04573434365

C-O Mattsson, sotarmästare0400529252

Brandstation SFBK45831

Befolkningsskyddsrum45831

Skol- och bildningsnämnden

Förbundskansliet431227

Skoldirektör Cecilia Johansson431225

mobiltel.04575221615

E-post:skoldirektor@ghs.ax

Sunds skola/lärarrum45872

mobiltel.04573441860

Telefax45871

E-post skolan:skolan.info@sund.ax

Föreståndare45441

Föreståndare, mobiltel.04573441840

Kök45442

Eftermiddagshem04573441830

Tosarby Daghem

Avd. Stjärnåsen43738

Avd. Solsidan/kök43976

Avd. Sjöbacken43882

Daghemsföreståndare43887

E-post:alexandra.andersson@sund.ax

Bibliotek

Biblioteket öppet må o. to 17.30_20.30, ti 10.00_16.0045978

Telefax45978

e-post:sundsbibliotek@sund.ax

Idrotts- o. ungdomskansliet

Fritidsledare Frank Ottesen432721

mobiltel.0405962876

Sportkila45922

Lantbrukskansliet

Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes431540

E-post:lena.clemes@finstrom.ax

Lantbrukskanslist Michaela Karlsson431541

Kultur, nöjen & evenemang » Bibliotek

Offentlig sektor (samhälle) » Daghem & fritidshem

Offentlig sektor (samhälle) » Grundskolor

Offentlig sektor (samhälle) » Kommunalteknik

Offentlig sektor (samhälle) » Kommuner & kommunförbund

Offentlig sektor (samhälle) » Äldreomsorg