Lumparlandskommun

Hemsida:www.lumparland.ax

E-post:info@lumparland.ax

KommunkanslietKyrkvägen 26*35900

Lunchstängt kl.11.00_12.00

Socialkansliet359022

Byggnads o miljöinspektion*349030

Tekniska kansliet*349030

Fastighetsskötseln

Jourtelefon (dygnet runt)04573435333

Hemservicen och Kapellhagen359042

Prästgårdsv. 1-3,

Daghemmet Videungen359045

mobiltel.04573838537

Lumparlands grundskola

Föreståndare359031

Föreståndare, mobiltel04573442949

Lärarrum359032

Biblioteket359037

Sotare0405825735

Lantbrukssekreterare364526

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Brandinspektör329175

mobiltel0408281640

Befolkningsskyddsinspektör349432359024

Skoldirektörkansli i Jomala328717

Övriga telefonnummer samt e-postadresser finns på kommunens webbplats

Kultur, nöjen & evenemang » Bibliotek

Offentlig sektor (samhälle) » Daghem & fritidshem

Offentlig sektor (samhälle) » Grundskolor

Offentlig sektor (samhälle) » Kommuner & kommunförbund