Lemlandskommun

www.lemland.ax

Kommunrundan 7,22610 Lemland*34940

Telefax349470

E-post:info@lemland.ax

Allmänna avdelningen

Kommundirektör349421

Kanslichef349485

Administratör, allmänna kansliet349423

Ekonomichef349424

Personalsekreterare349422

Administratör, löner349 420, 349434

Administratör, ekonomikansliet349425

Socialkansliet*349440

Socialchef tel.tid må-fr 9.00-11.00349441

Socialarbetare tel.tid må-fr 9.00-11.00

Administratör

Barnomsorgen

Barnomsorgsledare349445

Daghemmet Gullvivan, Söderby34312

Daghemmet Söderhagen, Söderby34509

lekparken0401834771

Daghemmet Saltkråkan, Järsö54056

Daghemmet Bullerboda, Söderby34515

Gruppfamiljedaghemmet Solkatten34018

Specialbarnträdgårdslärare04573425053

Hemservice

Sveagården,hemserviceledare34228

köket34218

Byggnads- och miljöinspektionen*349430

Byggnadsinspektör349432

onsdagar359024

mobiltel.04573425275

Administratör349435349431

Tekniska kansliet*349430

Teknisk chef349433

mobiltel.04573135250

Kommuntekniker349426

mobiltel.04575244335

Administratör349431349435

Servicegruppen

Jourtelefon (dygnet runt)04573435333

Lemlands grundskola *34950

Skolföreståndare349510

mobiltel.0400714468

E-post:tom.logren@sahd.ax

Kanslist349515

Lärarrum349511

Köket349520

Skolhälsovårdare349535

Skoldirektör (S Ål högstadiedistrikt)328717

E-post:mathias.eriksson@sahd.ax

Fritidshemmet04573455551

Lemlands bibliotek34595

E-post:biblioteket@lemland.ax

Fritidskansliet34276

Fritidssekreterare04573434543

Barn- och ungdomsledare04573799067

E-post:fritidskansliet@lemland.ax

Brand och räddning

Räddningschef531481

Brandmästare, -tillsyn531490

Jourhavande brandförman531485

Befolkningsskyddsinspektör349432

Sotare0405825735

Lantbrukskansliet

Lantbrukssekreterare Agneta Sviberg329140

mobiltel.04573420825

Kultur, nöjen & evenemang » Bibliotek

Offentlig sektor (samhälle) » Kommuner & kommunförbund