Hammarlandskommun

Hemsida:www.hammarland.ax

E-post:info@hammarland.ax

Kommunkansli,Klockarvägen 3*36450

fax364530

Kommundirektör Kurt Carlsson364523

Ekonom Maarit Grönlund364521

Löner Johanna Johns329327

Byråsekreterare Susan Schauman364528

Byråsekreterare Lisa Nordman-Carlson364520

Socialförvaltning

Socialsekreterare364525

tel.tid måndag-fredag 09.00-11.00

Socialarbetare364529

tel.tid måndag-fredag 09.00-11.00

Daghemmet Klaralund364560

Kansli364561

Kök364562

Nordan364563

Sunnan364564

Västan364565

mobiltel.04573446211

Daghemmet Björkdungen

Kansli364590

Kök364591

Trådlös, gården364592

Hackspetten364593

mobiltel.04573449003

Ugglan364594

mobiltel.04573456202

Eftermiddagshem364580

mobiltel.04573433596

Hammargården/hemvården36259

Föreståndare36259

tel.tid mån-fre 9.00-11.00

Närvårdarkordinator36168

mobiltel.04573425059

Vårdpersonal04573439838

fax36245

Kök36385

Byggnadstekniska kontoret

Bygg.insp./komm.tekn. Dan Vik364524

mobiltel.04573453332

Fastighetsskötare Ingmar Sundqvist04575483060

Fastighetsskötare Peter Mattsson04573439403

Fastighetsskötare Tommy Nordin04573447759

Brand- och räddningsväsendet

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Brandinspektör Thomas Mattsson329175

mobiltel.0408281640

fax329112

LantbrukssekreterareAnders Sundqvist364526

mobiltel.04570593748

fax364537

Näfsby skola364540

Föreståndare364541

Lärarrum364542

Hälsovårdare364543

Kök364544

Skoldirektör Mathias Eriksson328717

Kommunbibliotek36156

FritidsledareKaj Backas364527

mobiltel.04573424428

Kultur, nöjen & evenemang » Bibliotek

Offentlig sektor (samhälle) » Kommuner & kommunförbund