Getakommun

Getavägen 2115www.geta.ax

Kommunkansliet (mån-to 9.00-15.00)

E-post:info@geta.ax

Kommundirektören359524

Byråsekreterare359520

Ekonom359521

Löneräkning i Sund432727

Socialkansliet Finström/Getamån-fre tel.tid 9.00-10.00431530

Övrig information se Finströms socialkansli

Hemgården och hemservicen49340

Daghemmet Kotten49330

Grundskolan/föreståndare49350

Lärarrummet49355

Köket49360

Biblioteket (ti 16.00-20.00, to 13.00-17.00)49351

NÅHD kansli431227

Skoldirektör431225

Fax431223

Kommuntekniker (tel.tid mån-tis 9.00-11.00)359522

Byggnadsinspektör (tel.tid mån-tis 9.00-11.00)359523

Fastighetsskötaren04575244073

Lantbrukssekreterare431540

mobiltel.04575221632

Lantbrukskanslist431541

Brandinspektör329175

mobiltel.0408281640

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Fax329112

Sotare P-O Mattsson(tel.tid vardagar 8.00-9.00)14580

mobiltel.0400529251

Brandstation GFBK0400529234

Kultur, nöjen & evenemang » Bibliotek

Offentlig sektor (samhälle) » Kommuner & kommunförbund