Oasen boende-ochvårdcenter

Överskötare373260

Fax373261

Sjukskötare obekvämarbetstid373222

Avdelning Mattas373220

avdelningsskötare373221

Avdelning Pellas373230

avdelningsskötare373231

Avdelning Solsidan373240

avdelningsskötare373241

Avdelning Liljan373282

avdelningsskötare373242

Fysioterapi373272

Sysselsättning, dagverksamhet373273

Kök373215

Vaktmästare04573421456

Förbundsdirektör373210

Ekonom373251

Löneräknare373254

Offentlig sektor (samhälle) » Kommuner & kommunförbund

Offentlig sektor (samhälle) » Äldreomsorg