Brändökommun

Kommunkansliet22940 Åva

www.brando.ax

kommundirektor@brando.ax

Kommundirektör56500

mobiltel.0407463596

Telefaxfax56504

Byggnadsinsp. m.m.56501

mobiltel.0400590501

Kansliet56502

Socialsekreterare56503

Skoldirektör56700

mobiltel.0405208737

Brändö skola föreståndare561090401706109

Lärarrum56179

Kök/eftis56217

Daghemmet Milan56165

Biblioteket Brändö56216

Lappo filialbibliotek56611

Solkulla56225

Föreståndare56103

Kök/personal56228

Brandstationen56237

Brändöhallen56500

Fastighetsskötare0400799501

Kultur, nöjen & evenemang » Bibliotek

Offentlig sektor (samhälle) » Kommuner & kommunförbund