Stort eller smått. Nytt eller gammalt.
Anbud eller löpande

Utemiljö Ab, grundat 1989, är företaget som hjälper dig med allt i din trädgård! Vi jobbar över hela Åland, lagret finns i Sviby på Norrängsstigen 1 och vårt kontor är i Geta, Getavägen 1915.

Anläggningsarbeten:

 • Läggning av plattor & marksten
 • Murar & trappor
 • Gräsytor
 • Planteringar
 • Specialitet; projekt av natursten

Skötselarbeten:

 • Gräsklippning
 • Slyröjning
 • Ogräsbekämpning
 • Beskärning
 • Nertagning av gårdsträd
 • Specialitet; skötselavtal

Markarbeten med minigrävare och kompaktlastare:

 • Ledningsgrävning
 • Finplanering
 • Återställning
 • Materialflyttning
 • Småmuddringar
 • Dikesrensningar mm

Kontakt:
Anders Jansson, GSM 0457 0529 313
utemiljo@aland.net

 

Trädgårdsanläggningar & skötselarbeten, markarbeten & stenläggning m.m. Utemiljö Ab hjälper dig med allt i din trädgård!

Specialitet: naturstensprojekt & skötselavtal.
Tel. 31 677.