Kronohäktet Vita Björn

Kronohäktet Vita Björn uppfördes och togs i bruk 1784 och användes sedan som fängelse i nästan 200 år, till 1975.

Rumsindelningen följer den gängse modellen för dåtida landsortshäkten. Den ena halvan av huset användes som bostad för fångvaktaren med familj och den andra halvan är indelad i olika fångrum. Ursprungligen fanns endast tre sådana. De två rummen mot norra gaveln tillkom 1839.

I början av 1980-talet genomgick byggnaden en noggrann restaurering, där man i materialval och färger strävade efter att följa det ursprungliga utseendet. Därefter öppnades byggnaden 1985 som landets första, offentliga fängelsemuseum. Utställningen i fängelsedelen är kronologiskt ordnad och visar utvecklingen inom fångvården från slutet av 1700-talet till 1950.


Öppet 2019
2 maj - 15 september dagligen 10-17

Entréavgift:
Vuxna 2 €
Barn 7-17 år, studerande, pensionärer. 1 €
Kombibiljett Vita Björn/Kastelholms slott 7 €
(Gäller endast vuxna, biljetten kombineras inte med grupprabatt)
Grupper över 10 personer -20 % rabatt


Fri entré på Internationella museidagen 18 maj och på Självstyrelsedagen 9 juni samt i anslutning till Lillajulmarknaden på Jan Karlsgårdens friluftsmuseum.

Kronohäktet uppfördes och togs i bruk 1784 och användes sedan som fängelse i nästan 200 år.