Utemiljö har 5-7 personer anställda beroende på säsong. Vi har lång erfarenhet av alla arbeten vi utför hos våra kunder. Nedan ser ni några av våra uppdrag.


Medlem i STAF (Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund)

 

 

 

Kontakt:
Anders Jansson, GSM 0457 0529 313
utemiljo@aland.net

Trädgårdsanläggningar & skötselarbeten, markarbeten & stenläggning m.m. Utemiljö Ab hjälper dig med allt i din trädgård!

Specialitet: naturstensprojekt & skötselavtal.
Tel. 31 677.