Stefan Öström                                               Jan-Anders Häger

Om ni inte får svar - Ring numret igen!

*Anders Öström, Bovik.......................GSM (0)457 5301 250
*Ingrid Öström, Bovik.........................GSM (0)457 3135 849
*Stefan Öström, Bovik........................GSM (0)457 3613 530
*Jan-Anders Häger, Skarpnåtö...........GSM (0)400 229 149
*Pia Odenborg, Hellesbysand.............GSM (0)457 5958 398
*Kenneth Odenborg, Hellesbysand....GSM (0)457 3135 724
*Thord Sjöblom, Marsund.................. GSM (0)457 3432 118


Alla chaufförer avlägger kontinuerligt kunskapsprov, har gått 1:a hjälpkurs och har utbildning inom trafiksäkerhet!

      Pia & Kecke Odenborg                                               Ingrid Öström

Ring 37 900 så kommer vi!

 

  37 900

Om ni inte får svar -ring numret igen! Vi har jour dygnet runt, hela året och kör er dit ni vill.