Lastbilstransport

Lastbilstransporter av gods är en viktig del av verksamheten . Vi har idag lastbil, lastväxlare och släp. Vi har också maskinflak ochh ett flexibelt flak system som gör att vi kan leverera från 5-10 kubik upp till 3x 35 kubik, beroende på gods.

Vi transporterar t.ex:

  • GRUS, JORD & SAND
  • MASKINER
  • SPÅN & FLIS
  • GÖDSEL
  • SAMT DIVERSE

Vi kör lokalt, till Finland och Sverige.