Konsthantverk från Åland

Den konstnärliga hantverkstraditionen är i allra högsta grad levande på Åland. De åländska konsthantverkarna kombinerar gamla hantverkstraditioner med nyskapande och i hantverksbutikerna hittar du verk skapade i levande och naturnära material som trä, textil, ull, skinn, metall och lera.

- Med konsthantverk menas produkter som inte bara är välgjorda hantverksmässigt, de skall också ha en god form och funktion, berättar man vid föreningen Ålands Slöjd & Konsthantverk r.f. En konsthantverkare ansvarar både för produktplanering och formgivning samt för det tekniska och praktiska utförandet – jämfört med en designer som främst produktplanerar och en hantverkare som många gånger arbetar efter färdiga förlagor.

Konsthantverket har alltså vuxit fram som ett mellanting mellan traditionellt hantverk och designen som kom med industrialiseringen. För Ålands del fick konsthantverket ett uppsving under tidigt 80-tal då flera keramiker etablerade sig här. Sedan dess har konsthantverket utvecklats med kraft till den nivå vi har idag.

Hög kvalitet
Ålands Slöjd & Konsthantverk förklarar vidare att det är mångfalden, kvaliteten och formsäkerheten som är kännetecknande för det åländska konsthantverket.
- Mångfalden eftersom det finns konsthantverkare inom många olika områden och tekniker som textil, metall, trä, keramik, glas men även tack vare de enskilda konsthantverkarnas stora produkturval. Dessutom håller åländskt konsthantverk hög kvalitativ nivå både i form/funktion och i tekniskt utförande.

- Kännetecknande är också anknytningen till skärgården och det lokala – inte alla men många produkter anknyter på något sätt till detta i materialval, form eller funktion, tillägger man. Även tillgängligheten är utmärkande för hantverk från Åland eftersom hantverket saluförs på så många olika ställen. Det ordnas även kontinuerligt konsthantverksutställningar, främst sommartid.

Sammanlagt finns ett 50-tal aktiva konsthantverkare i öriket, varav ca hälften är hantverkare/konsthantverkare på heltid.

Fina minnen
Hantverk från Åland ger ett fint och bestående minne av Åland.
- En åländsk konsthantverksprodukt är inte bara ett minne som anknyter till en plats eller en upplevelse, den är också en vacker och funktionell produkt. Mångfalden gör att det finns produkter för alla! 

 

| Fler

Fler artiklar