Ålands Sjöfart – höstens nummer är ute nu

Nya numret av Åland Sjöfart fokuserar bland annat på tradition och vänskap som gör skillnad. Till exempel genom Alandias direktör Jan Limnell som en gång började karriären på anrika Rederi Ab Gustaf Eriksson. I läsningen ingår också många intressanta möten och historier från hela världen.

Höstens nummer av Ålands Sjöfart innehåller 39 sidor intressant läsning om allt från sjöförsäkringar till segelkryssningar i Medelhavet. Projektchef Kari Granberg ger också senaste nytt om bygget av Viking Lines nya bil- och passagerarfärja, som nu fått namnet Viking Glory. Dessutom får du bekanta dig med Ålands sjöräddningssällskap, där allt fler kvinnor engagerar sig som frivilliga sjöräddare.

Mycket på gång i sjöfartsvärlden

Bland alla intressanta reportage och personporträtt märks Executive Vice President Gustaf Grönberg vid Genting Group och Frederick J. Kennedy, som är en av de tyngsta beslutsfattarna inom IMO. Även mötet med maskinmästaren Niklas Fabritius vid konsultbolaget Quentik och artikeln om jobb till sjöss ur sjökaptenen Christina Palméns synvinkel väcker intresse.

Dessutom kan du läsa om smöroljetillsatsen nanol, som minskar slitage och friktion i motorer på bland annat Alfågeln, höstens kommande sjöfartsmässa i Åbo samt få återblickar från Sjöfartens Dag, som arrangerades i maj 2019.

Vill du läsa mer? Här hittar du hela numret av Ålands Sjöfart Nr. 3/2019

| Fler

Fler artiklar