Måndag 24 februari.
Mattias och Mats.
Ålands Turist och Konferens

Välkommen som fiskare – men köp fiskekort först!

Åland är speciellt på många sätt – även när det gäller fiskevatten och fiskekort. Du är hjärtligt välkommen som fiskegäst och du kan fiska på en stor del av vattnen kring Åland. Men fiskekort behövs alltid – ibland ett, ibland flera beroende på var du vill fiska.

De åländska fiskevattnen har många olika ägare, vissa områden ägs av en privatperson medan andra ägs av ett byalag eller en annan sammanslutning. Också landskapet Åland är ägare av några områden.

Många kort
För hela Åland gäller närmare 60 olika fiskekort och de säljs av bland annat stugbyägare, lokala affärer, fiskeguider och sportfiskebutiker. Ta alltså först reda på var du vill fiska och lös sedan de kort som behövs. Du kan lösa kort var du vill på Åland, de är inte knutna till den plats där du valt att bo.

Priset varierar, något kort kan kosta 5 euro för en dag medan ett annat kostar 30 euro för en vecka. De pengar som fås in används ofta för utplantering av yngel av i första hand gädda, havsöring, sik och lax.

Fiskekorten ger rätt till fiske med kastspö, pilke och mete. Från 15 april till 15 juni får du inte fiska från land – under den tiden häckar sjöfåglarna och då vill man skydda deras bon.

Skriver på kontrakt
Området där ett kort gäller är inritat på ett sjökort.
- Det är bra om du som fiskare har vana att läsa sjökort, då kan du lättare hålla dig inom det aktuella området, säger Maria Häggblom som driver två stugbyar på Åland och som har många fiskegäster.

Hon låter alltid sina fiskegäster skriva på ett så kallat fiskekontrakt innan de ger sig ut för att testa fiskelyckan. Tanken med kontraktet är att det ska bidra till ett ansvarsfullt fiske. Du lovar att hålla dig inom gällande fiskekortsområde, att hålla dig nykter till sjöss och att lämna tillbaka båten i samma skick – bland en del annat.

I kontraktet ingår också begränsningar för mängden fisk du får ta upp – högst en gädda och fem abborrar per person och dag.

Maria Häggblom har en liten hälsning till fiskare från Finland.
- Många kommer till Åland med det finska fiskekortet som berättigar till fiske på fastlandet men det gäller inte på Åland. Här måste alla lösa något eller några av våra kort.

| Fler

Fler artiklar