Upplev unik säljakt på Åland

Att jaga säl kräver mycket av dig som jägare, både före och efter skott. I den åländska ytterskärgården finns i dag stora mängder gråsäl och den spännande jakten fascinerar ålänningarna själva lika mycket som gäster utifrån.
Marcus Nordberg är jaktförvaltare vid Ålands Landskapsregering och menar att säljakten är något alldeles speciellt:

– Säljakten är verkligen helt unik. Åker man ut rätt dag när vädret är bra är det helt sagolikt, det är snudd på oslagbart. Säljakt är en ovanlig jakt för ett stort antal jägare och det är inte heller många ålänningar som har möjlighet att pröva.

Stort bestånd
Jakten efter säl handlar på Åland uteslutande om gråsäl. För att få fälla gråsäl behövs ett speciellt personligt tillstånd som din jaktvärd ordnar i förväg. Jakten är alltså än så länge licensierad, men någon brist på säl råder det inte i de åländska vattnen enligt Marcus Nordberg:

– I dag är det stor tillgång på säl. Nästan 70 procent av Finlands sälbestånd finns här och i Finlands sydöstra skärgård.

Tillvaratagandet viktigt
En viktig del av jakten är tillvaratagandet efteråt, både vad gäller bärgning och tillredning. Detta är en traditionsfylld procedur som kräver en hel del kunskap berättar Marcus:

– Säljakt är mycket arbetskrävande. För det första måste man ta sig långt ut i havsbandet, att sedan lyckas bärga själva sälen är en hel vetenskap i sig. Du måste veta djupet och du måste ha vattenkikare och dragg för att få upp den. När du väl lyckats få upp sälen ska du få av skinnet och späcket.

Stor tjusning
Säljakten ställer helt enkelt stora krav på dig som jägare, men för Marcus och andra entusiaster är det just det som är tjusningen:

– Att bärga sälen och ta tillvara köttet är en konst, men när det här lyckas är det en stor tillfredställelse!

På Åland finns i dag ett antal arrangörer som erbjuder gästjakt på säl, till exempel Johan Mörn vid Silverskär och Mikael Lindholm vid Stormskärs konferens och värdshus.
| Fler

Fler artiklar