Kontrakt för sportfiskare

För att du ska veta vilka regler som gäller i de åländska fiskevattnen har Ålands Turistförbund i samarbete med Föreningen för Ålands stuguthyrare tagit fram ett fiskekontrakt. Kontraktet skriver du på när du anländer till ditt boende.

- I grunden är fiskekontrakten en servicefråga och ett sätt att informera våra sportfiskegäster om de regler som gäller på Åland, säger Ingmar ”Pingo” Eriksson, sportfiskeansvarig vid Ålands Turistförbund.

Målet är hållbart fiske
Eftersom mängden sportfiskare hela tiden ökar på Åland är tillämpandet av catch and release en särskilt viktig punk. Grundtanken är att du bara ska ta upp den fisk du tänker äta, övrig fisk släpper du tillbaka levande.
- Fiskekontrakten är ett sätt för oss att undvika utfiske. Istället försöker vi hålla kvar beståndet på samma fina nivå så att vi också i framtiden kan erbjuda ett bra fiske på Åland, säger Pingo.

Informationen i fiskekontrakten påminner dig också om att du bör kontrollera att du vet var flytvästarna finns i båten och att du måste ha fiskekort för det område du tänker fiska på. Du får också veta att landfisket är förbjudet under tiden 15.4-15.6.

För att alla ska ha möjlighet att förstå och ta till sig informationen finns kontrakten tillgängliga på 10 olika språk.


Läs mer i:

| Fler

Fler artiklar