Fredag 20 juli.
Margareta, Margit, Marit, Greta och Gretel.
Ålands Turist och Konferens

Sälskär – 60° 24,7’ N 19° 35,8’ E

Sälskär, som ligger i Hammarland på norra Åland, är Ålands äldsta bemannade havsfyr som står kvar än idag. Den byggdes 1868. Vit och skön sträcker sig fyrtornet drygt 30 meter upp.

Sälskär har en yta på några hektar och som namnet antyder var skären tidigare bas för säljägare. Naturen är slående vacker med endast låg vegetation. Idag finns ingen befolkning här, men när fyren var bemannad fanns ett litet fyrsamhälle. Här bodde fyrvaktarna med sina familjer. De livnärde sig på fiske och hade även grisar och kor.

Vacker

”Det anses än idag att fyren på Sälskär blev en av Östersjöns vackraste fyrar – hög, slank och ljus mot Bottenhavets himmel”, skriver Bengt Häger i sin bok ”Sälskär – Fyrvaktarlivet 1868-1949”.

Fyren skadades av stormar 1894 och tio år senare förstärktes tornet med stålband och vajrar. Det har gjort att fyren har hållit till våra dagar. Vajrarna kunde tas bort på 1980-talet och fyren renoverades även i slutet av 1990-talet.

1949 automatiserades Sälskärs fyr. Då lämnade fyrpersonalen skäret och fyren blev obemannad. Idag finns, förutom fyren, endast några uthus kvar på ön.

Transport

Sommartid ordnas båtturer ut till Sälskär. Ring och boka hos Jan-Anders Häger, tel. +358 400 229 149.

| Fler

Fler artiklar