Måndag 20 januari.
Sebastian och Fabian.
Ålands Turist och Konferens

Märket – 60° 18,2’ N 19° 08,2’ E

Märket ligger i Ålands hav, mitt på gränsen mellan Finland och Sverige. Här på kobben drogs gränsen mellan länderna 1809 och 1982 stakades den ut igen. De tre fyrbyggnaderna på ön ligger på den finska sidan.

Farleden, som gick alldeles intill ön, var farlig för sjöfarare. Trots att det restes en järnmast på skäret 1862 fortsatte grundstötningarna. Det dröjde till 1885 innan en ljusfyr byggdes. Mitt i byggnadsarbetet blev det storm och under stor dramatik klarade sig arbetarna genom att hoppa in i sin båt och dra upp den i järnmasten.

Länge bemannad

Under första världskriget släcktes fyren, men den var bemannad under andra världskriget. Då levde fyrpersonalen alldeles intill fronten.

Det var ett hårt liv för fyrvaktarna, som skötte fyren manuellt dygnet runt.

I början av 1950-talet byggdes magasin och maskinrum och de två nya byggnaderna förenades med fyren genom en gångbro.

Bemanningen på de åländska havsfyrarna varade längst på Märket. 1976 lämnade fyrvaktarna ön. Märket har sedan dess varit ett paradis för radioamatörer.

Rädda Märkets fyr

Finlands fyrsällskap har dragit igång en kampanj för att rädda Märkets fyr, som är i dåligt skick och behöver restaureras. Efter att fyren hade stått tom i 30 år såg fyrsällskapet 2007 till att fyren fick ”fyrvaktare” igen. 2009 blir det sannolikt tredje sommaren som fyrsällskapet bemannar fyren med vakter som tar emot och guidar besökare på fyren.

Läs mer om satsningen på fyrsällskapets hemsida: www.fyrsallskap.fi. Sommartid kan du också ringa direkt till Märket och höra om det finns plats för din båt att lägga till vid fyren, tel. +358 40 8499 333 kl. 9-21 cirka juni-augusti.

Foto: Finlands fyrsällskap

| Fler

Fler artiklar