Bogskär – 59° 30,3’ N 20° 21,3’ E

Bogskärs fyr har beskrivits som den mest ensamma platsen i världen. Fyren står på en kal liten klippa, bara några kvadratmeter stor, mitt i havet söder om Mariehamn.

När man närmar sig med båt ser man fyrtornet resa sig upp ur havet. Det är ödsligt, ingen växtlighet och vågorna sköljer över klippan. I denna utsatta miljö kunde fyra-fem man arbeta fyra månader i sträck. Fyren, sju våningar hög, stod klar 1882. Den väckte stort uppseende vida omkring och invigdes under festliga former.

Stor dramatik

Men det var ett tuff liv för fyrpersonalen. Det var extremt svårt att ta i land och försörjningen var besvärlig. Ofta var man tvungen att låta mat och förnödenheter driva med vinden den sista biten in mot klippan.

1889 skadades fyren svårt i en storm. Den starka vinden slet loss väggplåtar och annat och lamporna slocknade. Fyrpersonalen överlevde, men fick vänta en månad innan de kunde räddas. Seppo Laurell har beskrivit dramatiken, bland annat i boken ”Finska fyrar”.

1894 reparerades fyren och personalen fick med tiden även brevduvor och telegraf för att bättre kunna ha kontakt med omvärlden.

Fyrvaktarna lämnade Bogskär när första världskriget bröt ut. 1915 besköt tyskarna fyren så svårt att den inte gick att reparera.

Nytt utseende

Efter kriget byggdes fyren om och fick helt nytt utseende. Den blev betydligt lägre och automatiserad. Den nya ljusanläggningen tändes 1922.

När det blåste hårt var det omöjligt att närma sig fyren – och så är det än idag. Den som kommer med egen båt tar bäst del av denna utsatta fyrmiljö från lite avstånd.

Bild: Åländska fyrar, Posten Åland 2008

| Fler

Fler artiklar