Museerna på Åland har intressanta historier att berätta

Utställningarna rymmer allt från jakt, fiske och den dramatiska postgången över Ålands hav till skärgårdskultur, brandbilar och konsthistoria.

De olika museerna kan i sin tur delas in i:

  • Hembygdsgårdar: ett besök vid hembygdsgårdarna och hembygdsmuseerna på Åland låter dig återuppleva en tid som skiljer sig från dagens moderna samhälle. Här hittar du föremål, gamla byggnader och hela miljöer som berättar om självhushållets dagar på Åland.
  • Kulturhistoriska museer: lär dig mer om Ålands kulturhistoria genom ett museibesök. Upplevelserna sträcker sig från Kastelholms medeltida slott via fästningsruinerna i Bomarsund till den frivilliga brandkåren och staden Mariehamn på 1920-talet. Det ger dig garanterat många upplevelser och nya intryck.
  • Maritima museer: ingen annan näring har präglat Åland och det åländska folket lika starkt som sjöfarten. Om du vill bekanta dig närmare med Ålands stolta sjöfartstraditioner skall du besöka Ålands fina maritima museer med upplevelser av allt från allmogeseglation till ståliga segelfartyg.

De flesta av de större museerna på Åland är öppna året om medan de mindre museerna är stängda under vinterhalvåret. Men mot beställning går det ofta besöka dem även under lågsäsongen.

| Fler

Fler artiklar