Allemansrätten

I Norden har vi sedan urminnes tider haft rätt att röra oss fritt i skog, mark och över vatten. Denna rätt kallas allemansrätt och är en förmån och möjlighet som vi alla bör värna om.

Grundregeln lyder du får inte störa och inte förstöra. Det betyder att du har ett personligt ansvar för det du gör. Visa hänsyn i naturen och tänk på att du rör dig på någon annans mark.

Åland har valt att begränsa allemansrätten lite mer än i Sverige och i övriga Finland. Det beror främst på att vi har många besökare och våra skärgårdsöar och marker är mycket känsliga för slitage.

  • Du får röra dig fritt till fots och med cykel, men undvik privata tomter och bryggor samt odlad mark. Stäng alltid grindar efter dig.
  • Att använda naturhamnar för tillfällig uppankring och som nödhamn går bra. Gästhamnar rekommenderas som natthamn eftersom de flesta bryggor på Åland är privata och är därför inte tillåtna att använda.
  • Du får simma, ro, segla, paddla och köra motorbåt på annans vatten. Så långt som möjligt bör dock utprickade sjöleder användas, i första hand för att risken att gå på grund är stor utanför lederna. Då man färdas utanför de utprickade sjölederna - i lokalbefolkningens fiskevatten - bör man även vara extra försiktig så att man inte skadar utlagda fiskeredskap. Visa också alltid respekt för simmande fågelkullar genom att sakta ner farten.
  • Eld får enligt åländsk lag inte göras upp i markerna utan markägarens tillstånd. Ålands bergsskogar är ytterst eldfängda, och eld kan förstöra berghällar för all framtid. Det är därför mycket viktigt att vara försiktig så att elden inte blossar upp och sprider sig.
  • Du får ta med hund om du har den kopplad. Med hänsyn till häckande sjöfågel och andra vilda djur är det enligt lag förbjudet att låta hundar gå lösa. Under häckningstid råder det även landstigningsförbud på vissa holmar.
  • Fisket på Åland regleras av landskapslagen om fiske. För att få fiska skall du först köpa ett fiskekort för de vatten där du tänker hålla till. För att skydda häckande sjöfågel är det förbjudet att fiska från stranden under tiden 15.4-15.6.
  • Du får tillfälligt slå dig ner för ta rast. Rätt att slå upp tält, övernatta i husbil eller husvagn på någon annans mark ingår däremot inte i allemansrätten utan kräver ägarens tillstånd. För övernattning rekommenderas istället campingplatser, stugbyar och gästhem.
  • Hjälp oss att hålla naturen ren! Det som du har fört med dig ut i naturen ska du också ta med dig tillbaka igen eller föra till närmaste sopstation. Det är i lag förbjudet att släppa ut avloppsvatten från båtar i havet.
  • Du får plocka svamp, bär och blommor för husbehov, men dock inte växter som enligt lag är fridlysta, som till exempel orkidéer.
  • Motorfordon är hänvisade till vägnätet och får inte föras in i terrängen. För dykning med luftaggregat krävs särskilt tillstånd från landskapsregeringens museibyrå.

Allmänna råd

Naturen har sina egna ljud; fågelsång, vindens sus i trädkronorna och vågornas brus. Många människor vistas i naturen just för att njuta av detta. Du får själv ut mera av din vistelse om du också lyssnar till naturens ljud.

Vandring

Vandring i den åländska naturen ger dig snabbt växlande naturscener, fin kontakt med vår särpräglade flora och kanske möten med älg, rådjur och hare. Åland har flera fina vandringsleder av olika längd och svårighetsgrad. Mer information om dessa fås från Ålands TuristFörbund.

Båtturism

Runt Åland finns flera fint anlagda gästhamnar som erbjuder olika sorts service. Bland annat kan de ta hand om avfall och tömma latrin. Det är i lag förbjudet att släppa ut avloppsvatten i havet från småbåtar. Vi rekommenderar att gästhamnarna används som natthamn. Att använda naturhamnar för tillfällig uppankring och som nödhamn går bra. De flesta bryggorna på Åland är privata och inte tillåtna att använda.

Bilturism

Åland har ungefär 900 km allmänna vägar. Alla större vägar sammanbinds av broar eller färjor och även i skärgården är vägnätet tätt. Denna vägtäthet gör Åland till ett paradis för bil- och MC- turism. Därtill har Åland ett nät av privata vägar, byggda av markägarna för deras egna behov. Dessa vägar får användas med försiktighet, men husuppfarter får inte användas som vändplan.

Tält, husvagn, husbil

Vi ber dig som tältar eller reser med husvagn eller husbil att använda våra campingplatser för övernattning. På åländska turistkartor finns alla allmänna campingplatser utmärkta. De är officiellt klassificerade och erbjuder olika former av service. Utmärkande för alla åländska campingplatser är att avgifter tas per dygn per person, tält, bil och husvagn och inte för använd yta. Om du inte hittar någon lämplig campingplats så ber vi dig fråga i någon gård om du får tillstånd och plats för övernattning. Att slå upp ett tält eller övernatta i husbil eller husvagn utan tillstånd är förbjudet.

Cykling

Att cykla på Åland är populärt. De cykelpaket som resebyråerna säljer har en livlig efterfrågan. Åland är genomkorsat av små och stora vägar. Vi rekommenderar att de mindre vägarna används av cyklister eftersom de åländska huvudvägarna är tungt belastade med biltrafik.

Paddling

Under senare år har paddling i den åländska arkipelagen blivit allt populärare. Landskapet är genomskuret av djupa stråtar, vikar, sund och naturkanaler. En särskild paddlingskarta har tagits fram av Ålands Turistförbund. Kartan har även information om servicepunkter som lätt kan nås av paddlare samt var man kan gå iland under sina utflykter.

Fiske

Spinnfiske ingår inte i allemansrätten. För att få fiska skall du först köpa ett fiskekort för de vatten där du tänker hålla till. Fiskekorten säljs av fiskelagen och via jakt- och fiskebutikerna i Mariehamn. Du behöver däremot inte betala någon skild fiskevårdsavgift. Därtill skall fiskande iaktta de särskilda bestämmelser som gäller inom det aktuella fiskekortsområdet.
Under tiden från den 15 april till och med 15 juni är det förbjudet att fiska från stranden med spinnspö eller med drag. Förbudet är avsett att skydda häckande sjöfågel.

På Åland gäller följande minimimått; lax 60 cm, öring 50 cm, gädda 42 cm, gös 37 cm, braxen 42 cm och sik 35 cm. Längden mäts från fiskens käkspets till yttersta änden av stjärtfenan.

Vill du veta mer om fridlysta växter och skyddad natur på Åland besök landskapsregeringens hemsida.

| Fler

Fler artiklar