Välkommen ombord på Pommern

Kaptenen våndas. Vilken rutt ska han välja för återresan från Australien till Europa? Kocken funderar. Hur ska han proviantera för tre månader till havs? Jungmannen undrar. Kommer hans hemlängtan att bli alltför svår? Möt dem ombord på segelfartyget Pommern som från och med maj 2019 bjuder på helt nya upplevelser!

Mariehamn har satsat på framtiden genom att investera i en specialanpassad kaj med inbyggd docka för segelfartyget Pommern, en av stadens främsta sevärdheter. Fartyget ligger förtöjt, flytande förstås, i den inbyggda dockan. Den är som ett jättestort badkar i stål och betong och det står på stadiga pålar på bottnen.

Nya upplevelser på segelfartyget

1 maj 2019 nyöppnade Pommern och mycket är nytt förutom kajen. Nu går du ombord via en gångbro från Ålands sjöfartsmuseum och kommer direkt till väderdäcket som det så vackert heter på sjömansspråk – alltså det översta däcket. Pommern har därmed blivit mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer.

Ombord får du tjuvlyssna på besättningsmän när de sinsemellan pratar om sina upplevelser, känslor och tankar under de långa resorna från Europa till Australien och tillbaka igen. Berättelserna bygger på brev, dagböcker och reseskildringar som de själva skrivit.

Mellandäcket har blivit ett prova-på-däck. Här får du bland annat sy segel och i det stora lastrummet längst ner får du uppleva naturens makt över människan – från stiltje via frisk bris till full storm.

En unik servärdhet

Pommern byggdes 1903 i Glasgow i Skottland och köptes 1923 av den åländska redaren Gustaf Erikson. Fartyget, som är det enda av världens stora segelfartyg som bevarats i ursprungligt skick, skänktes till Mariehamns stad av redarens ättlingar.

Mer sevärt om åländsk sjöfart

| Fler

Fler artiklar