Rysk historia längs 4 km

Bomarsunds intressanta historia och dramatiska natur serveras i samma paket längs en ny informationsstig. Här får man bland annat veta mer om den 500 meter långa kasernbyggnad som planerades.

Stigen på 4,2 km går i en cirkel. Den är välutmärkt och försedd med informationstavlor.
Man kan börja på olika ställen, exempelvis vid huvudfästet eller vid något av försvarstornen Notvikstornet eller Brännklintstornet, och gå antingen med- eller motsols.
Stigen går förbi strategiska platser i det stora fästningsområdet och berättar även om delar i projektet som aldrig hann förverkligas.

500 meter lång


Ett exempel på det är den stora försvarskasernen som planerades i en dalgång. Ritningarna fanns bevarade i Ryska ingenjörkårens arkiv och visar en stram byggnad som skulle bli en halv kilometer lång med plats för 200 rum och 250 kanonportar.
Vid en vik finns stengrunder kvar efter några bastur som var stora; mellan 75 och 100 kvadrat. Bastun var viktig på 1800-talet, både för rekreation och hygien, och i Bomarsund fanns många under den ryska tiden.

Högsta punkten

Stigen går bland annat till Djävulsberget som är den högsta punkten i området, 62 meter över havet. Härifrån har man en mäktig utsikt över nejden och här planerades ett av försvarstornen, men det byggdes aldrig. Däremot fanns här en optisk telegraf.
Av försvarstornen är Notvikstornet det bäst bevarade. Det var ursprungligen 42 meter i diameter och 14 meter högt.
Terrängen är tidvis ojämn, det går ställvis brant upp- och nerför och en 35 meter lång trappa har byggts i ett brant parti. Rejäla skodon rekommenderas och gärna en matsäck - det finns gott om vackra utsiktsplatser.

Även på Prästö


Den som vill vandra mer i historiska fotspår kan fortsätta på kulturstigen på Prästö, som ligger intill Bomarsund. Den går bland annat förbi sex gravgårdar som anlades under den ryska tiden för olika trosinriktningar.

| Fler

Fler artiklar